Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016 (Prilika za sve, Periodično/sezonsko zapošljavanje i Vaučer za posao)

Datum objave: 18.02.2016. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2016.

PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016

 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08) ), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu sačinjen je Program sufinansiranja zapošljavanja 2016 (u daljem tekstu: Program).

 

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM

Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu) Zavod realizuje ovaj Program zajedno sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016

 

Korisnici

Poslodavci

Korisnici Programa su poslodavci, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda, kao i poslodavci na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

 

U Programu ne mogu učestvovati:

• poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,

• poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

• poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno,

 

Programom se neće sufinansirati zapošljavanje u organe državne uprave na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

 

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

 

Također, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

 

Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su nezaposlene osobe, definirane ciljnim grupama, prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana podnošenja prijave poslodavca po Javnom pozivu.

 

Poticajne mjere i ciljne grupe

Programom su predviđene sljedeće mjere:

 

Prilika za sve 2016

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Cilj mjere je da se što većem broju nezaposlenih osoba olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost.

 

Periodično/sezonsko zapošljavanja 2016

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period do šest (6) mjeseci. Cilj mjere je da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost, te da se poslodavcima osigura radna snaga u skladu sa njihovim potrebama.

Poslodavac sa Zavodom i Službom zaključuje Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja određenog broja osoba na period od najduže šest (6) mjeseci. Ugovori o radu koje poslodavac zaključuje pojedinačno sa nezaposlenim osobama u principu se zaključuju višekratno, i to od najkraće na jedan (1) do najduže na šest (6) mjeseci u okviru perioda trajanja Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja koji poslodavac zaključuje sa Zavodom i Službom.

 

4.1. „Vaučer za posao 2016“

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja, i to:

o bez obzira na dob, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih najmanje 60 mjeseci prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv,

o u dobi preko 40 godina, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv,

o osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (dokaz - uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje),

o članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja (dokaz -uvjerenje BIZa),

o djeca nezaposlenih demobilisanih branitelja (dokaz - uvjerenje BIZ-a),

o djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (dokaz - uvjerenje općine),

o članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen (dokaz - uvjerenje općine i uvjerenje biroa za zapošljavanje),

o Romi (dokaz - ovjerena izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini),

o samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihove djece (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad),

o roditelja djeteta sa posebnim potrebama (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad),

o žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici i dr. (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad, MUP-a, suda, te sigurne kuće),

o liječenih ovisnika (dokaz - uvjerenje specijalizovane medicinske ustanove, uvjerenje komune), o bivših štićenika doma za nezbrinutu djecu (dokaz - uvjerenje doma za nezbrinutu djecu, uvjerenje centra za socijalni rad),  uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Cilj mjere je da se uz pomoć „Vaučera“, koji preuzima u Službi/birou za zapošljavanje, nezaposlena osoba motivira da samostalno traži zaposlenje kod poslodavaca radi integracije na tržištu rada i prekida dugotrajne nezaposlenosti.

 

Način sufinansiranja

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

 

5.1. „Prilika za sve 2016“ (4.1.)

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 330,00 KM za protekli mjesec, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Osnovni iznos sufinansiranja za mjeru 4.1. se bez kumulativnog zbrajanja, može povećati za 10% za nezaposlene žene.

 

5.2. „Periodično/sezonsko zapošljavanje 2016“ (4.2.)

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 330,00 KM za protekli mjesec, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

 

5.3. „Vaučer za posao 2016“ (4.3.)

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 440,00 KM za protekli mjesec, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

 

Javni poziv ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima, a najdalje do 31.12.2016. godine.

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem telefona (033/562-900) ili e-mail adrese info@fzzz.ba.

 

Prilika za sve 2016

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

Vaučer za posao 2016

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Vaučer za posao

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

Periodično/sezonsko zapošljavanje 2016

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: