Javni poziv za učešće u realizaciji Programa pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 – Obukom do zaposlenja

Datum objave: 18.02.2016. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2016.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje

 

JAVNI POZIV

za učešće u realizaciji Programa pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i

usavršavanje 2016 – Obukom do zaposlenja

 

Finansijska sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 1.000.000,00 KM osigurao je Federalni zavod za zapošljavanje.

Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba).

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

 

Cilj Programa

Cilj Programa je da se omogući priprema za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u konkretnom poslovnom okruženju, za 600 osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 420 osoba.

 

Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično.

 

Kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje za potrebe konkretnog poslodavaca, ali i za otvoreno tržište rada, potiče se rješavanje problema prilagođavanja radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada.

 

Također, ovim programom se afirmira važnost cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, i to obostrano, kod radnika i kod poslodavca.

 

Korisnici

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda, kao i poslodavci na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

 

U Programu ne mogu učestvovati:

• poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,

• poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih šest (6) mjeseci prije dana apliciranja na Javni poziv.

Također, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana apliciranja na Javni poziv.

 

Ciljna grupa

Programom je utvrđena ciljna grupa nezaposlenih osoba čija se priprema za rad kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje sufinansira radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanja kompetencija i šansi za zapošljavanje

 

Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju kantonalnih službi za zapošljavanje prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa najmanje završenom osnovnom školom i bez obzira na radno iskustvo.

 

Poticajne mjere

Programom se određuje sufinansiranje troškova pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje u najvećem iznosu od 1.616,00 KM po osobi (od čega se 500,00 KM odnosi na sufinansiranje zapošljavanja), kod ovlaštene javne ustanove ili drugog ovlaštenog pravnog subjekta ili poznatog poslodavca, a koja može trajati najviše do tri mjeseca. Korisnik sredstava ima obavezu da po okončanju obuke zasnuje radni odnos u trajanju od najmanje šest mjeseci sa najmanje 70% osoba koje su okončale obuku.

 

Zavod mjesečno, po osobi, sufinansira sljedeće troškove:

• naknadu polazniku obuke (226,00 KM),

• osiguranje od povreda na radu tokom obuke u skladu sa važećim propisima (3,00 KM),

• poreze (penzijsko i invalidsko, zdravstveno osiguranje, posebna i opća naknada – 43,00 KM),

• nastavu (praktična i teoretska) – troškovi/naknade predavaču/konsultantu, korištenje opreme i repromaterijal, potrošna roba i materijali, stručna literatura i materijali (100,00 KM).

 

Također, Zavod sufinansira zapošljavanje refundacijom sredstva poslodavcu koji zaposli i zadrži u radnom odnosu najmanje šest (6) mjeseci osobe koje su okončale stručno osposobljavanje i usavršavanje, i to jednokratno u iznosu od 500,00 KM po osobi protekom navedenog perioda.

 

Prijava na Javni poziv

Prilikom prijave na Javni poziv za učešće u Programu poslodavac dostavlja sljedeću dokumentaciju:

• potpisan i ovjeren zahtjev za učešće u Programu dostupan na www.fzzz.ba u čijem prilogu treba dostaviti plan i program pripreme za rad (elaborat sa teoretskim i praktičnim dijelom, za svako pojedinačno zanimanje, uz opis elemenata kao što su: potrebna znanja i vještine, alati, materijali i oprema i sl.) i specifikaciju troškova,

• broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,

• ovjerenu izjavu:

o da će 70% osoba, čija se priprema za rad sufinansira radi zapošljavanja, zadržati u radnom odnosu najmanje šest mjeseci po okončanju obuke,

o da po ovom programu neće (ponovo) zaposliti osobu koju je otpustio u prethodnih šest, odnosno 12 mjeseci, u skladu sa odredbama Programa, o da neće otpustiti postojećeg radnika radi zapošljavanja osobe čija se priprema za rad sufinansira po ovom programu.

 

Cjelokupan tekst Programa Programa pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 – Obukom do zaposlenja je dostupan na web portalu: www.fzzz.ba

 

Javni poziv se objavljuje 17.2.2016. godine, a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najdalje do 31.12.2016. godine.

 

 

Javni poziv

Zahtjev za (su)finansiranje obuke - priprema za rad 2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: