Poziv za izražavanje interesa za konsultantske usluge nadzora za Projekat modernizacije cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave:07.12.2016. 08:30 / Izvor: Oslobođenje, 07.12.2016.

JP CESTE FEDERCIJE BIH

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(Konsultantske usluge - izbor firmi)

Bosna i Hercegovina

Modernizacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zajam br: 8640 IBRD i 82137 EIB

Naziv zadatka: Usluge nadzora za modernizaciju cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Referentni br: BA/FBH/RMP/CQBS/44/CS/16

 

Bosna i Hercegovina je dobila kredite od Svjetske banke (IBRD) i od Evropske investicione banke (EIB) za troškove modernizacije cesta u Federaciji BiH i dio sredstava namjerava iskoristiti za konsultantske usluge. Konsultantske usluge ("Usluge") za modernizaciju cesta u Federaciji BiH uključuju, ali nisu ograničene na nadzor kvaliteta, količine, vremena i tehnologije izvršenih radova; Monitoring okoliša i socijalnih aspekata, pripremu i podnošenje obaveznih izvještaja i druge aktivnosti preporučene u Smjernicama za projektovanje cesta, izgradnju, održavanje i nadzor/ Sarajevo 2005./ Knjiga IV, Nadzor (www.jpcfbih.ba). Cilj konsultantskih usluga je da osiguraju postizanje visokog kvaliteta izgradnje i da su svi radovi izvedeni u skladu sa izvedbenim projektom i zaštitom okoliša, tehničkim specifikacijama opisanim u ugovorima o građevinskim radovima i da su učinjeni svi napori od strane izvođača za upravljanje izgradnjom u okviru planiranog vremena i cijene.

Usluge će uključivati nadzor za slijedeće građevinske radove:

- Izgradnja trećih traka za spori saobraćaj na devet odabranih dionica ceste; Rekonstrukcija/sanacija četiri odabrane dionice ceste sa djelimičnom korekcijom ose;

- Rekonstrukcija osam raskrsnica klasifikovanih kao crne tačke na magistralnim cestama;

- Sanacija tri odabrana tunela, i

- Sanacija sedam odabranih mostova.

Naručilac će dodijeliti navedene radove ili pojedinačno ili u paketu, prema planu nabavke.

Očekivani period izgradnje je februar/veljača 2017. godine - decembar/prosinac 2020. godine, uključujući period odgovornosti za nedostatke po ugovorima građevinskih radova.

JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine poziva podobne konsultantske firme ("Konsultante") da iskažu interesovanje za pružanje Usluga. Zainteresovani Konsultanti trebaju dostaviti podatke kojima dokazuju da po- sjeduju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za izvođenje Usluga.

- Organizacija Konsultanta i korporativni kapacitet

- Opće i specifično iskustvo Konsultanta u sličnim zadacima

 

Kako bi odredili sposobnost i iskustvo konsultanata koji traže da uđu u uži izbor, dostavljeni podaci trebaju uključivati slijedeće:

- Informacije o kompaniji: naziv, status, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, godina osnivanja, kontakt-osoba zadužena za projekat, revidirane bilanse stanja u posljednjih 5 (pet) godina koji dmonstriraju stabilnost finansijskog stanja aplikanta i dugoročnu profitabilnost, broj stalno zaposlenog i povremenog osoblja, područja ekspertize;

- Podatke o iskustvu na sličnim poslovima vršenim u posljednjih 5 (pet) godina, uključujući i vrijednost i lokalitet(e) ugovora, broj zaposlenika uključenih u ugovor (e), naziv Klijenta(ata), ime partnera zaduženog za provedbu ugovora, izvor(e) finansiranja, vrstu pruženih usluga, datum početka i završetka Ugovora, kratak opis ugovora.

- Slijedeći kriterij odabira će biti primijenjen na sve aplikante koji želcući u uži izbor. U slučaju podnošenja aplikacije od strane zajedničkog poduzetništva (JV), vodeći partner treba ispuniti ne manje od 65% od svih kvalifikacijskih kriterija za finansijske i tehničke kapacitete i drugi partneri trebaju ispuniti ne manje od 35%. Zajedničko poduzetništvo (JV) kolektivno mora zadovoljiti kriterij za pro- fesionalni kapacitet, za čiju svrhu će biti dodana relevantna vrijednost svakog partnera da bi se došlo do ukupnog kapaciteta konzorcija:

a. Ekonomski i finansijski kapacitet aplikanta:

• Prosječni godišnji promet kandidata mora biti preko 500,000 eura (€) za posljednje 3 (tri) finansijske godine (2013, 2014. i 2015).

b. Profesionalni kapacitet aplikanta:

• Najmanje 15 (petnaest) stalno zaposlenog osoblja (ove godine 2015) kandidata koje radi u područjima vezanim za ovaj ugovor.

• Aplikant treba, osim tima koji će provoditi posao nadzora, imati rezervni kapacitet.

• Aplikant u svojoj aplikaciji treba dostaviti organizaciju kompanije i opis kompanije.

c. Tehnički kapacitet aplikanta:

• Aplikant treba da ima najmanje 2 (dva), po poslovima slična, uspješno završena ugovora, u posljednjih 5 (pet) godina prije krajnjeg roka za podnošenje ove aplikacije (od 2011. do 2015), svaki minimalne vrijednosti 500,000 € (eura)

• Najmanje 1 (jedan) ugovor: Nadzor izgradnje/sanacije tunela minimalne dužine 500 ml

• Najmanje 1 (jedan) ugovor: Nadzor izgradnje/sanacije mosta minimalne dužine 50 ml

- Spisak tekućih zadataka uključujući datume početka i završetka i angažovano osoblje.

- Biografije individualnih eksperata u ovoj fazi nisu potrebne.

 

Konsultantima se skreće pažnja na paragraf 1.9 Smjernica Svjetske banke: Izbor i angažman konsultanata po IBRD zajmovima i IDAkreditima i grantovima od strane Zajmoprimaca Svjetske banke, januar 2011, revidirane juli 2014. ("Smjernice za konsultante"), kojima je definarana politika Svjetske banke o sukobu interesa. Smjernice za konsultante mogu se naći na web stranici Svjetske banke: www.worldbank.org Konsultanti se mogu udruživati sa drugima kompanijama u vidu zajedničkog poduzetništva (JV) ili sporazumom o podkonsultantima u cilju dopunjavanja njihovih područja stručnosti, jačanja tehničke odgovornosti njihovih ponuda i dostupnosti većeg broja eksperata, osiguranja boljeg pristupa i metodologije. Svi članovi zajedničkog poduzetništva (JV) će biti zajedno i pojedinačno odgovorni za cijeli zadatak. Međutim, iskustvo podkonsultanta neće biti razmatrano za ulazak u uži izbor.

Konsultant će biti izabran u skladu sa metodom Odabira zasnovanom na kvaliteti i cijeni (QCBS) kao što je navedeno u "Smjernicama za konsultante".

Tijelo odgovorno za žalbene procedure: Odbor za žalbe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, adresa: Braće Fejića bb, 88000 Mostar, BiH, fax: +387 36 55 00 24 Odbor za žalbe će ponuđačima biti dostupan besplatno.

Konsultantima se izričito preporučuje da ograniče svoja izražavanja interesa na 30 stranica. Brošure kompanije mogu biti uključene kao dodatak i neće podlijegati ograničenju od 30 stranica.

Više informacija možete dobiti putem e-maila, na adresi: pit@jpcfbih.ba

Izražavanje interesa se mora dostaviti u pisanoj formi (dvije kopije na engleskom jeziku i jedna elektronska kopija na CD-u) na adresu ispod (lično, poštom ili po kuriru) ne kasnije od 29. decembra/prosinca 2016. u koverti označenoj sa "Izražavanje interesa za usluge nadzora za Projekat modernizacije cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Kontakt:

JP Ceste Federacije BiH

Sektor međunarodnih investicija

Terezija 54,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 250 378; 250 405

Fax: + 387 33 250 387

E-mail: pit@jpcfbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: