Poziv za podnošenje prijedloga 2016. – Program Erasmus+

Datum objave:23.08.2016. 14:32 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Zapošljavanje

 

Datum otvaranja natječaja: 20.10.2015.

Rok za prijavu: 04.10.2016.

Iznosi sredstava €: 1.871.100.000

Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole, Ustanove
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Ciljevi ovog Poziva su između ostalog da se stope prijevremenog napuštanja školovanja smanje na razinu ispod 10% i da se omogući da najmanje 40% osoba u dobi od 30 do 34 godine dobije diplomu tercijarnog ili jednako vrijednog obrazovanja. To podrazumijeva i vodeće inicijative, posebno „Mladi u pokretu” i Program za nove vještine i radna mjesta. Zatim borba protiv visoke stope nezaposlenosti u Europi, osobito nezaposlenosti mladih i dugoročne nezaposlenosti, promicanju kulture cjeloživotnog učenja, ublažavanju društvene isključenosti i promicanju aktivnog građanstva. Kvalitetna stažiranja i naukovanja, uključujući ona iz mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća, potrebna su kako bi se premostila praznina između znanja koje se dobije obrazovanjem i osposobljavanjem te vještina i sposobnosti koje se traže u svijetu rada te kako bi se povećala zapošljivost mladih.

Prihvatljivi prijavitelji za financiranje u okviru programa Erasmus+ su sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinca:
–  mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
–  zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus;
–  događaji velikih razmjera europske volonterske službe;
2. ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse:
–  strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
–  koalicije znanja
–  koalicije sektorskih vještina
–  jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja
–  jačanje kapaciteta u području mladih
3. ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike:
–  strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih
–  aktivnosti Jean Monnet: katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže i projekti.
–  sportske aktivnosti: zajednička partnerstva koja se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2016., zajednička partnerstva koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2016., mala zajednička partnerstva, neprofitni europski sportski događaji koji se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2016., neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2016.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1.871.100.000,00 EUR:
–  obrazovanje i osposobljavanje: 1.645.600.000,00 EUR
–  mladi: 186.700.000,00 EUR
–  Jean Monnet: 11.400.000,00 EUR
–  sport: 27.400.000,00 EUR

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 prema briselskom vremenu.
Ključna aktivnost 1
–  mobilnost pojedinaca u području mladih: 2. veljače 2016.
–  mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja: 2. veljače 2016.
–  mobilnost pojedinaca u području mladih: 26. travnja 2016.
–  mobilnost pojedinaca u području mladih: 4. listopada 2016.
–  zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus: 18. veljače 2016.
–  događaji velikih razmjera europske volonterske službe: 1. travnja 2016.
Ključna aktivnost 2
–  strateška partnerstva u području mladih: 2. veljače 2016.
–  strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih: 31. ožujka 2016.
–  strateška partnerstva u području mladih: 4. listopada 2016.
–  koalicije znanja/sektorskih vještina: 26. veljače 2016.
–  jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja: 10. veljače 2016.
–  jačanje kapaciteta u području mladih: 2. veljače 2016./1. srpnja 2016.
Ključna aktivnost 3
–  sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih: 2. veljače 2016./26. travnja 2016./ 4.listopada 2016.
–  aktivnosti Jean Monnet:
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti: 25. veljače 2016.
–  sportske aktivnosti:
zajednička partnerstva koja se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2016.: 21. siječnj 2016.
zajednička partnerstva koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2016.: 12. svibnja 2016.
mala zajednička partnerstva: 12. svibnja 2016.
neprofitni europski sportski događaji koji se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2016.: 21. siječnja 2016.
neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2016.: 12. svibnja 2016.

Preuzeto sa: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-2016-program-erasmus

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 80000000-4 - Podučavanje, edukacija i obuke - obrazovanje

  • 80310000-0 - Obrazovanje mladih

  • 80340000-9 - Usluge posebnog obrazovanja

  • 80530000-8 - Profesionalne obuke, stručno usavršavanje

  • 92610000-0 - Usluge sportskih ustanova

  • 98133100-5 - Usluge podrške poboljšanju civilne zajednice

  • 98133110-8 - Usluge koje pružaju udruženja mladih