Agencija za zaštitu ljudi i imovine Gama AA d.o.o. Sarajevo

Potpuni naziv
Agencija za zaštitu ljudi i imovine GAMA AA društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Adresa
Bulevar Meše Selimovića 16
Mjesto
71000 Sarajevo
Vlasnička strukura
Pretežna djelatnost

Stanje računa

Finansije

Opis djelatnosti

Drugi kontakti

Katalog roba i usluga

Prijavi grešku

Stanje transakcijskih računa

*Napomena: Jedinstveni registar transakcijskih računa CBBH - ažuriranje podataka se vrši automatski povlačenjem podataka sa CBBH na dnevnoj osnovi

Broj aktivnih računa
Broj blokiranih računa
Broj ugašenih računa
Broj blokada
Datum posljednje blokade
Finansije za 2016
Finansije za 2015
Finansije za 2014
Finansije za 2013
Finansije za 2012
Finansije za 2011
Finansije za 2010
Sigurnost ljudi i imovine je osnova našeg poslovanja

Naši zaštitari su obučeni u svim sektorima zaštite i zahvaljujući treninzima i širokom iskustvu sposobni su pružiti profesionalne usluge klijentima 24 sata dnevno.

Tokom cijele godine vrše se provjere psihofizičkih sposobnosti, poznavanja zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizičke sile, upotrebe vatrenog oružja, a sve u cilju pružanja kvalitetnih usluga obezbjeđenja i stvaranja uzajamnog povjerenja sa korisnicima naših usluga.

Agencija za zaštitu ljudi i imovine Gama AA d.o.o – je zaštitarska kompanija sa 100 % domaćim kapitalom koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine. Agencija Gama AA d.o.o registrovana je 18.01.2013. godine.

Više detalja u rubrikama

VIJESTI

TENDERI

PLAN NABAVKI

POBJEDE NA TENDERIMA

UČEŠĆE NA TENDERIMA

ISPORUČIOCI

NAJAVE

LIČNOSTI

MENADŽERSKE POZICIJE

FILANTROPI

VEZANE FIRME

DODATNE SEKCIJE