Pretraga tendera

Izaberete kategoriju i kriterije za prikaz objavljenih tendera kako biste našli odgovarajuće tendere.
Tendere možete filtrirati po nazivu, broju tendera, datumu objave i važenja, rječniku javnih nabavki, teritoriji, nazivu naručioca/isporučioca ili nekoj drugoj od ponuđenih opcija.
Željeni tenderi biće prikazani u novom tabu.
Detaljnije informacije pogledajte u videu.


Najnovija lista tendera dostupna je samo registrovanim korisnicima.

Testiraj besplatno

Kategorije tendera

Obrazovanje

Energetika

Hemijski proizvodi

Građevina i nekretnine

Zdravstvo

Poljoprivreda i mehanizacija

Tekstil i aksesoari

Zaštita okoliša, sanitarne i komunalne usluge

Sport, kultura, umjetnost

Telekomunikacije

IT i uredska oprema

Elektronika

Istraživanje i razvoj, poslovne usluge

Namještaj i aparati

Rudarstvo i metali

Transport

Industrija

Turizam

Štamparije i izdavaštvo

Finansije i osiguranje

Odbrana, sigurnost i javna uprava

Ostalo

Brza pretraga tendera

NABAVKE

IZMJENE

PONIŠTENJA

EU i MEĐUNARODNI TENDERI

PRODAJA POTRAŽIVANJA

Licitacije/nekretnine

Javni pozivi,
konkursi, oglasi

Privatizacije, berze

Skupštine

Regulacioni planovi

Stečaj
- prodaja imovine
- kompanije u stečaju

Odluke o pokretanju postupaka

Plan nabavki

Pregovarački postupak / sporazum

Obavještenja / Oglasi

JAVNE RASPRAVE

EKOLOŠKE DOZVOLE

Godišnje nabavke

Novo