Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.02.2017. 14:44

Odluka o nabavci opreme za sterilizaciju

Izvor: Akta.ba, 22.02.2017.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

Upravni odbor

Broj: 01-1-8/17

Tuzla 31.01.2017. godine

 

Na osnovu Člana 31. stav 1. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), a u vezi sa članom i 7. Zakona o javnim nabavkama. ("Službeni glasnik BiH". broj 39/14) i Programom rada i Planom finansijskog poslovanja JZU UKC Tuzla za 2017 giodine pravni odbor na sjednici održanoj 31.01.2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o nabavci opreme za sterilizaciju

 

I

Ovom Odlukom odobravaju se finansijska sredstva za nabavku opreme za sterilizaciju: autokiav i mašina za pranje instrumenatarija za potrebe hirurške sale na Klinici za dječije bolesti, procijenjene vrijednosti do 80.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II

Nabavka navedena u tački l ove Odluke, finansirat ce se iz sredstava Ustanove.

 

III

Sve radnje poduzete kod realizacije ove Odluke se moraju izvršiti a skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o javnim nabavkama u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Zadužuje se Direktor Ustanove da. u skladu sa stavom 1. a u vezi sa tačkom II ove Odluke, pokiciic aktivnosti vezane za realizaciju iste.

Zadužuje se Sektor za ekonomsko-finansijske poslove da po okončanju nabavke izvrši evidenciju u poslovnim knjigama i o provedenim radnjama izvijesti Upravni odbor na prvoj narednoj sjednici.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: