Cjenovnik usluga Akta.ba

cjenovnik Akta.ba

*NAPOMENA:Navedene cijene su izražene na godišnjem nivou i bez PDV-a. Jedinična mjera je paket. Cijene su izražene za 1 paket.

Cjenovnik važi od: 03.04.2023. godine