EU i NATO integracije

Put Bosne i Hercegovine u NATO

 • 15

  2020. -

  Ispunjavanje uslova iz MAP-a.

 • 14

  januar 2020.

  Krajem januara 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici Sjevernoatlantskog saveza rečeno je da su Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina u MAP-u.

  NATO je pojasnio Program reformi, dokument kojeg je Predsjedništvo BiH usvojilo prošle godine i koji je dostavljen u sjedište NATO-a u Brisel.

  Iz NATO-a ističu da je njime predviđena saradnja BiH sa NATO-om, te da taj dokument ocrtava reforme koje vlasti namjeravaju poduzeti i olakšava pružanje podrške NATO-a u tim naporima.

 • 13

  decembar 2019.

  Program reformi je dostavljen u sjedište NATO-a 23.12.2019.

 • ...

Put Bosne i Hercegovine u EU