Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 14:22

Nabavka medicinskih potrošnih sredstava

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

838-7-1-50-3-8/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK
IDB/JIB 4236028220004
Kontakt osoba Mihajlo Sokanović
Adresa Bašbunar 5
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 513-948
Faks (030) 511-556
Elektronska pošta bolnicatbc@global.net.ba
Internet adresa www.jubpbt.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

javna nabavka medicinskih potrošnih sredstava

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora


javna nabavka medicinskih potrošnih sredstava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u konkurentskom zahtjevu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u konkurentskom zahtjevu

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.10.2018. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.10.2018. 11:30:00
Adresa i mjesto sjedište ugovornog organa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

nema

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: