Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 13:26

Nabavka metalnih proizvoda i pribora

Izvor: Akta.ba, 28.09.2018.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.- Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 221-09-1/18

 

Naziv pravnog lica:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tektu: Društvo)

IDB/JIB: 4200036180009

Adresa: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 779 620

Faks:+387 (0)33 779 622

Elektronska pošta: eldis@bih.net.ba

Web stranica: www.eldistehnika.ba

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: isporuka robe „Metalni proizvodi i pribor"

 

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 28.09.2018. godine     

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.eldistehnika.ba                

Adresa za prijem ponuda: Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo; Kancelarija do broja 303/1V sprat

Rok za prijem ponuda: 08.10.2018. godine do 10:00 sati             

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 08.10.2018. godine u 12:00 sati u poslovnim prostorijama

Društva, Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo , IV sprat, sala broj 303/IV sprat   

Garancija za ozbiljnost ponude: Ne zahtijeva se             

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: Ne zahtijeva se     

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom   

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom        

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom  

Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"           

Mjesto isporuke robe: DDP skladište Društva   

Napomena:

Tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku je besplatna i dostupna potencijalnim ponuđačima istog dana kada je izvršena i objava Obavještenja o nabavci. Preuzima se na web stranici Društva, u rubrici NABAVKE - JAVNO NADMETANJE.

Preuzimanje se vrši upisom svih traženih podataka u za to predviđena polja, nakon čega se može izvršiti download, odnosno preuzimanje tenderske dokumentacije.

U slučaju izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, iste će biti objavljene na web stranici Društva i smatrati će se sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

 

Tenderska Dokumentacija - Metalni-proizvodi-i-pribor.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: