Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 15:10

Nabavka režijskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1379-1-1-151-3-78/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TREBINJE
IDB/JIB 4401369910000
Kontakt osoba Nenad Milićević
Adresa Vuka Karadžića 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 273-460
Faks (059) 260-742
Elektronska pošta kabinet@trebinje.rs.ba
Internet adresa www.trebinje.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 GRAD TREBINJE 4401369910000
2 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA TREBINJE 4401359360001
3 JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA TREBINJA 4401999180000
4 Javna ustanova Dom mladih Trebinje 4401733400004
5 JAVNO PREDUZEĆE RADNIK D.O.O TREBINJE 4404146490008
6 JU KULTURNI CENTAR Trebinje 4403612190005
7 JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja 4401998370000
8 Javna ustanova Trebinjesport Trebinje 4401368510008
9 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TREBINJE 4401359790006
10 Javna ustanova Centar za informisanje i obrazovanje Trebinje 4401347860009
11 JU Ekologija i bezbjednost Trebinje 4404236640009
12 Agrarni fond Grada Trebinja 4404152620002
13 JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE NAŠA RADOST TREBINJE 4401350570003


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka režijskog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka režijskog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani
  30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje
  30192121-5 Hemijske olovke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u Tenderskom dokumentu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dato u Tenderskom dokumentu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u Tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u Tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u Tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u Tenderskom dokumentu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Rok isporuke 15,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.10.2018. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.10.2018. 11:30:00
Adresa i mjesto mala sala Gradske uprave, Vuka Karadžića broj 2, Trebinje

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: