Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 09:47

(MK) Nabavka usluga čišćenja snijega

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.10.2018.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Bitola: Usluge čišćenja snijega

2018/S 190-430973

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

 

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

KJP Niskogradba Bitola
Bulevar 1vi Maj bb
7000 Bitola
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 47233600
E-pošta: niskogradbabt@yahoo.com
Telefaks: +389 47224520

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.niskogradba.com

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90620000

Opis

Usluge čišćenja snijega.
 

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

16.10.2018 - 12:00
 

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: