Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA-MBBR

Datum objave:07.08.2019. 08:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.08.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

886-1-3-39-5-45/19


Broj obavještenja o nabavci 886-1-3-39-3-24/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRNOVO
IDB/JIB 4200308790006
Kontakt osoba Adel Koso
Adresa Trnovo bb
Poštanski broj 71223 Delijaš (bhp sa)
Općina/Grad Trnovo (FBiH)
Telefon (033) 586-700
Faks (033) 586-705
Elektronska pošta javnenabavke@trnovo.ba
Internet adresa www.trnovo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Trnovo (FBiH)

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA-MBBR

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45252000-8 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda, uređaja za prečišćivanje i spalionica otpada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

3.133.216,20

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Igman i Bjelašnica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEIMARI DOO 4200477040008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2677862,54

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

148770,14

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2677862,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2677862,54

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
886-1-3-39-5-45/19
PODIJELI: