Redovno i zimsko održavanje autoputa 9. januar, dionice Banja Luka - Doboj

Datum objave:13.06.2018. 10:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1345-1-3-19-5-29/18


Broj obavještenja o nabavci 1345-1-3-19-3-10/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA LUKA
IDB/JIB 4402955260002
Kontakt osoba Duško Tomanić
Adresa Vase Pelagića 10
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-680
Faks (051) 233-700
Elektronska pošta tsobota@autoputevirs.com
Internet adresa www.autoputevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.6.2018. - 13.6.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja autoputa "9. januar", dionice Banja Luka - Doboj

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova redovnog i zimskog održavanja autoputa "9. januar", dionice Banja Luka - Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na autoputu "9. januar" dionica Banja Luka - Doboj

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Geokop d.o.o. Derventa 4400143220004 Derventa Bosna i Hercegovina
2 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273313,94

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1064716,38

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

13.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4273313,94

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4921276,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT: 1345-1-3-19-5-29/18
PODIJELI:

Najnovije vijesti