Usluge organizacije Eventa, faza II

Datum objave: 09.12.2019. 13:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

1250-0-2-12-7-112/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4227685650001
Kontakt osoba Matea Matoš
Adresa Ortiješ b.b.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-000
Faks (036) 281-010
Elektronska pošta info@bhansa.gov.ba
Internet adresa www.bhansa.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga organizacije Eventa FAZA II

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga organizacije Eventa FAZA II

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79952000-2 Usluge organiziranja događanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 299350,00 7.10.2019. D.D MARKETING

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1250-0-2-12-7-112/19
PODIJELI: