Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje građevinskih radova rehabilitacije putnog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od cca 82,9km

Datum objave: 20.10.2020. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

750-1-3-165-3-248/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milan Krtolina
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izv
ođenje građevinskih radova rehabilitacije putnog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od cca 82,9km

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

''Izvođenje građevinskih radova rehabilitacije putnog pravca Srbac - Prnjavor - Teslić u dužini od cca 82,9km''
, referenca 166/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u predmjeru radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22222222,22

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Putni pravac Srbac - Prnjavor - Teslić

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.11.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.12.2020. 12:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, Trg Republike Srpske br.8/X; 78000 Banja
Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Datum i vrijeme 1.12.2020. 12:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Company ''Roads of Republic of Srpska'' Banja Luka
UIN 4401723780003
Contact person Milan Krtolina
Address Trg Republike Srpske 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 334-500
Fax number (051) 334-545
Email address javnenabavke@putevirs.com
Website address www.putevirs.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Works on Rehabilitation of Road Direction Srbac - Prnjavor - Teslic, Length app. 82,9 km

II 1.b. Description of the object of the contract

Works on Rehabilitation of Road Direction Srbac - Prnjavor - Teslic, Length app. 82,9 km


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 45233120-6 Road construction works

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As in Bill of Quantitty

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

30.11.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 1.12.2020. 12:00:00
Address and place As in I 1.

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-3-165-3-248/20
PODIJELI: