(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA-MBBR

Datum objave:28.05.2019. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.05.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

886-1-3-39-3-24/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRNOVO
IDB/JIB 4200308790006
Kontakt osoba Adel Koso
Adresa Trnovo bb
Poštanski broj 71223 Delijaš (bhp sa)
Općina/Grad Trnovo (FBiH)
Telefon (033) 586-700
Faks (033) 586-705
Elektronska pošta javnenabavke@trnovo.ba
Internet adresa www.trnovo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Trnovo (FBiH)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA-MBBR

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45252000-8 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda, uređaja za prečišćivanje i spalionica otpada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

3.133.216,20

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2677959,88

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Igman i Bjelašnica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.7.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.7.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Sala općine Trnovo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD preuzeti sa sistema e-nabavke


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Municipality of Trnovo
UIN 4200308790006
Contact person Adel Koso
Address Trnovo bb
Postal code 71223 Delijaš (bhp sa)
Municipality/City Trnovo (FBiH)
Telephone (033) 586-700
Fax number (033) 586-705
Email address javnenabavke@trnovo.ba
Website address www.trnovo.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Trnovo (FBiH)

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of water projects

II 1.a. Title of the object of the contract

Construction of Waste Water Treatment Plant on Igman and Bjelašnica based on PVA-MBBR technology

II 1.b. Description of the object of the contract

Construction of Waste Water Treatment Plant on Igman and Bjelašnica based on PVA-MBBR technology

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 45252000-8 Construction works for sewage treatment plants, purification
plants and refuse incineration plants

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

2.677.959,88 KM ( VAT excluded)

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

1.7.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 9.7.2019. 12:00:00
Address and place Municipality of Trnovo, Trnovo bb, 71 223 Delijaš, Bosnia and Herzegovina

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

TD available from system e-procurement

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
886-1-3-39-3-24/19
PODIJELI: