(aukcija) Izvođenje radova na redovnom održavanju ulica i puteva

Datum objave: 20.10.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

22-1-3-105-3-55/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Branko Švraka
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2051282,06

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Redovno održavanje ulica i puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno održavanje ulica i puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosi, a koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom
46.Zakona

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ekonomska i finansijska sposobnost, u skladu sa članom 47.Zakona, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj
dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Tehnička i profesionalna sposobnost u skladu sa članom 51.Zakona, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj
dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.11.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.11.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada Gradske uprave, velika sala na II spratu
Datum i vrijeme 10.11.2021. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Milovan Polovina
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-178
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta javnenabavke@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Branko Švraka
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-185
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta javnenabavke@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1452991,46

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 5.11.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.11.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.11.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

598290,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 5.11.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.11.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.11.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
22-1-3-105-3-55/21
PODIJELI: