(aukcija) Izvođenje radova i projektovanje za izgradnju nove trase magistralnog puta M-20, Gacko – Foča, poddionica Tjentište – Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine

Datum objave: 16.05.2022. 13:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

750-1-3-44-3-81/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milena Đurić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova i projektovanje za izgradnju nove trase magistralnog puta M-20, Gacko – Foča, poddionica
Tjentište – Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine, ref. 048 22


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova i projektovanje za izgradnju nove trase magistralnog puta M-20, Gacko – Foča, poddionica
Tjentište – Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine po sistemu "ključ u ruke".

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233124-4 Građevinski radovi na magistralnom putu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641025,64


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magistralni put M-20, Gacko – Foča, poddionica Tjentište – Brod na Drini

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 mjeseci.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Republike Srpske 8, H sprat, Banja Luka
Datum i vrijeme 4.7.2022. 12:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Company Republic of Srpska Roads
UIN 4401723780003
Contact person Milena Đurić
Address Trg Republike Srpske 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 334-500
Fax number (051) 334-545
Email address javnenabavke@putevirs.com
Website address www.putevirs.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Execution of works and design for the construction of a new route of the main road M-20, Gacko - Foča, subsection Tjentište
- Brod na Drini and of the bridge over the river Drina

II 1.b. Description of the object of the contract

Execution of works and design for the construction of a new route of the main road M-20, Gacko - Foča, subsection Tjentište
- Brod na Drini and of the bridge over the river Drina, turnkey system


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45233124-4 Trunk road construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As specified in the Bidding Document.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

25.6.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.7.2022. 12:00:00
Address and place Trg Republike Srpske 8, X floor, 78000 Banja Luka

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-3-44-3-81/22
PODIJELI: