(aukcija) Nabavka namještaja za JU OŠ Šip

Datum objave: 04.09.2021. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

28243-1-1-13-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4202841960005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ida Ramadanović Kurić
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-128
Faks (033) 770-197
Elektronska pošta mo@mo.ks.gov.ba
Internet adresa https://mo.ks.gov.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka namještaja za JU OŠ „Šip“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka namještaja za JU OŠ "Šip"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39100000-3 Namještaj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina data u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

377461,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti na adresu JU OŠ „Šip“, ul. Branilaca Šipa br. 24

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 danan od dana potpisivanja Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.10.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.10.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Multimedijalna sala Vlade Kantona Sarajevo” / ul. Reisa Džemaludina Čauševića
br. 1
Datum i vrijeme 13.10.2021. 10:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry for Education, Sarajevo Canton
UIN 4202841960005
Contact person Ida Ramadanović Kurić
Address Reisa Džemaludina Čauševića 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 562-128
Fax number (033) 770-197
Email address mo@mo.ks.gov.ba
Website address https://mo.ks.gov.ba/

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procurement of furniture for the Primary School "Šip"

II 1.b. Description of the object of the contract

Ministry for Education have been conducting an open procedure for the public procurement of furniture for the Primary
School "Šip"


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 39100000-3 Furniture


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Public procurement of furniture for the Primary School "Šip". The procurement is not divided into lots. Estimated value of
public procurement is 377.461,00 BAM. Delivery time is 30 days from the signing of the contract. Detailed data about
number of units are given in the attachment (Anex 2- technical specification).

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

11.10.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 13.10.2021. 10:00:00
Address and place Multimedijalna sala Vlade Kantona Sarajevo” / ul. Reisa Džemaludina Čauševića
br. 1

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
28243-1-1-13-3-4/21
PODIJELI: