(aukcija) Nabavka sistema za otkrivanje eksploziva (EDS)

Datum objave: 20.01.2021. 07:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

246-1-1-15-3-11/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200068970001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dejan Kadrić
Adresa Kurta Schorka 36
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 289-159
Faks (033) 289-141
Elektronska pošta ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa www.sarajevo-airport.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sistem za otkrivanje eksploziva (EDS)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sistem za otkrivanje eksploziva (EDS)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38546000-4 Sistem za otkrivanje eksploziva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6380000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 75,00 %
2 Garancija 15,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.03.2021. 12:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, Adminstrativna zgrada, Sala za sastanke
Datum i vrijeme 02.03.2021. 12:30
 


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name PC Sarajevo International Airport LLC
UIN 4200068970001
Contact person Nenad Ćipović
Address Kurta Schorka 36
Postal code 71210 Ilidža (bhp sa)
Municipality/City Ilidža
Telephone (033) 289-159
Fax number (033) 289-141
Email address ncipovic@sarajevo-airport.ba
Website address www.sarajevo-airport.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Airport-related activities

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Explosive detection system (EDS)

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 38546000-4 Explosives detection system


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Defined by the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

26.2.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 2.3.2021. 12:00:00
Address and place As I 1.

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
246-1-1-15-3-11/21
PODIJELI: