(aukcija) Nabavka usluga štampanja i isporuke akciznih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina, alkoholnih pića, voćne prirodne rakije, vina i kafe koje se stavljaju u promet na području Bosne i Hercegovine i/ili uvoze u BiH

Datum objave: 10.06.2021. 07:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-1-2-128-3-67/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Radmila Mikulić
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga štampanja i isporuke akciznih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina, alkoholnih pića, voćne
prirodne rakije, vina i kafe koje se stavljaju u promet na području Bosne i Hercegovine i/ili uvoze u BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vršenje usluga štampanja i isporuke akciznih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina, alkoholnih pića, voćne
prirodne rakije, vina i kafe koje se stavljaju u promet na području Bosne i Hercegovine i/ili uvoze u BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.7.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.07.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE, BANJA LUKA, BANA
LAZAREVIĆA BB
Datum i vrijeme 27.07.2021. 12:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name INDIRECT TAXATION AUTHORITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
UIN 4401711930000
Contact person Radmila Mikulić
Address Bana Lazarevića bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 335-100
Fax number (051) 335-338
Email address ervina.catak@uino.gov.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply of services of printing and delivering of an excise stamps for labelling tobacco products, alcoholic beverages, natural
fruit brandy,wine and coffee, placed on the market in the territory of Bosnia and Herzegovina and / or imported in BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Supply of services of printing and delivering of an excise stamps for labelling tobacco products, alcoholic beverages, natural
fruit brandy,wine and coffee, placed on the market in the territory of Bosnia and Herzegovina and / or imported in BiHII 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 79810000-5 Printing services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As in TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.7.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 27.7.2021. 12:00:00
Address and place Uprava za indirektno oporezivanje BIH, Središnji ured, Ul.Bana Lazarevića bb,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-1-2-128-3-67/21
PODIJELI: