(aukcija) Nabavka, zamjena i ugradnja prozora na poslovnoj zgradi AVP Sava, Sarajevo

Datum objave: 15.12.2020. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1132-1-1-157-3-133/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, zamjena i ugradnja prozora na poslovnoj zgradi AVP Sava, Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nakon analize aktuelne zdravstveno-epidemiološke situacije, od strane direktora Agencije za vodno područje rijeke Save
Sarajevo, donesen je Krizni Plan Pripravnosti kojim se nalaže primjena svih higijensko-epidemioloških mjera kao i prevetivnih
mjera koje prije svega podrazumjevaju, držanje fizičke distance, nošenja zaštitnih maski u kancelarijama, dezinfekcije ruku,
otvorenih vrata protivpožarnih stepenica radi ventilacije prostorija, redovne dezinfekcije radnog prostora /kancelarije,
hodnici, WC/. Pored toga neophodno je izvršiti zamjenu prozora kako bi se isti mogli otvarati a na taj način omogućila
cirkulacija zraka i provjetravanje kancelarijskog prostora. U tom smislu izvršila bise zamjena postojećih prozora u svim
kancelarijama na svim spratovima (po jedan prozor u svakoj kancelariji). Ranije je izvršeno snimanje prozora i utvrđeno je da
se radi o 31 prozorskom oknu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221100-6 Prozori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Ulica Hamdije Ćemerlića broj 39a, 71000 Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2021. 11:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala za sastanke.
Datum i vrijeme 12.01.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena na portalu „e-Nabavke“: www.ejn.gov.ba ista se može preuzeti samo sa
navedenog portala.
Zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo putem portala „e-Nabavke“ na adresi
www.ejn.gov.ba. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-1-1-157-3-133/20
PODIJELI: