Izdavanje u zakup poslovnih prostora u Općini Stari Grad Sarajevo

Datum objave: 04.06.2021. 09:22 / Izvor: Dnevni Avaz, 04.06.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad Sarajevo

Općinski Načelnik

 

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo-

Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/20) Općinski Načelnik objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

Red. br.

Lokacija (adresa) poslovnog prostora

Kategorija

Stepen oštećenja poslovnog prostora

Površina i struktura poslovnog prostora m*

Ostali uslovi

Obavezni iznos novčanog pologa (KM) (tri mjesečne zakupnine)

 

 

 

 

 

Početni nivo zakupnine po m2

Djelatnost koja se u poslovnom prostoru može obavljati

 

1.

Ferhadija 16/111 Registarski broj 900

A

kategorija

Nije oštećen

III sprat 172,35 m2

25 KM/m'

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

12.926,25

2.

Trg lta Grge Martića br.4

Registarski broj 787

-B

kategorija

Nije oštećen

Podrum 203,01

18 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

10.962,54

3.

Zelenih beretki br. 14 Registarski broj 844

C

kategorija

Nije oštećen

Podrum 216,04 m2

10 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

6.481,20

4.

Safvet-bega Bašagića br. 13 Registarski broj 662

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 129,52 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli.u /akup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

2.331,36

5.

Saliha Hadžihuseinovića Muvekita br.9 Registarski broj 648

B

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 6 m2

18 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

324,00

6.

Štrosmajerova br 3/1 Registarski broj 747

B

kategorija

Nije oštećen

I sprat 133,56 m2

18 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

7.212,24

7.

Mula Mustafe Bašeskije br63

Registarski broj 531

D

kategorija

Nije oštećen

III sprat 17,29 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

311,22

8.

Safvet-bega Bašagića br. 71 A, Registarski broj 670

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 37,34 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

672,12

9.

Kovači br.10 Registarski broj 372

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 7 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

126,00

10.

Gajev trg br.4 Registarski broj 264

B

kategorija

Nije oštećen

Ukupno 34.42 m2 Prizemlje 18,22 m2 Podrum 16,20 m2

18 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

1.858,68

11.

Franjevačka br. 18 Registarski broj 255

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 21 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

378,00

12.

Mula Mustafe Bašeskije br. 14, Registarski broj 467

B

kategorija

Nije oštećen

Ukupno 9 m2 Prizemlje 5,25 m2 Galerija 3,75 m2

18 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

486,00

13.

Oprkanj br. 10 Registarski broj 612

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 4,11 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

73,98

14.

Trg fra Grge Martića br.2/I, Registarski broj 782

B

kategorija

Nije oštećen

I sprat 106 m2

18 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

5.724,00

15.

Despića br.3 Registarski broj 175

C

kategorija

Nije oštećen

Ukupno 82.55 m2 Prizemlje 57,29 m2 Podrum 25,26 m2

10 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

2.476,50

16.

Kračulebr.14 Registarski broj 398

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 12 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

216,00

17.

Kovači br.30 Registarski broj 382

D

kategorija

Nije oštećen

Prizemlje 21 m2

6 KM/m2

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

378,00

 

 

NAPOMENA: Članom 23. stav 2. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo-Prečišćeni tekstf'Službcne novine Kantona Sarajevo", broi 2/20), utvrđen ie početni nivo zakupnine po m*. i isti iznosi:

A kategorija 25,00 KM, a najviša 120,00 KM

B kategorija 18,00 KM, a najviša 100,00 KM

C kategorija 10,00 KM, a najviša 60,00 KM

D kategorija 6,00 KM, a najviša 30,00 KM

E kategorija 3,00 KM bez popusta po bilo kom osnovu iz ove Odluke, a najviša 20KM

U smislu člana 29. stav 1. navedene Odluke, utvrđeni nivo zakupnine iz elana 23., umanjuje se za četrdeset posto (40%) za poslovne prostore koji se nalaze u pasažima i dvorišnim zgradama,  

Kompletan tekst Javnog oglasa, sa uslovima i načinima prijave, možete pogledati na službenoj web stranici Općine Stari Grad Sarajevo — www.starigrad.ba  (javni pozivi, konkursi i oglasi).

 

Rok za prijavljivanje na javni oglas iznosi 8 (osam) dana, računajući od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.

 

Sarajevo, 04-06.2021.godme

Broj: 09-45-3934/21

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: