Izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve – općina Vitez

Datum objave:10.07.2019. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.07.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-37-3-16/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA VITEZ
IDB/JIB 4236214280009
Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-200
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE LAŠVE - OPĆINA VITEZ


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve– općina Vitez.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su
osigurana dijelom u Proračunu općine Vitez sa stavke „Most na rijeci Lašvi“ ekonomski kod 821222.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221100-3 Radovi mostogradnje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu IV natječajne dokumentacije (tehnička specifikacija).

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Način i uvjeti plaćanja 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

29.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 6.8.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.8.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Vitez, Stjepana Radića br. 1. Vitez, Sala općine - I kat


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba MUHAMED REBIHIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-213
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta lokalni.razvoj@gmail.com
Internet adresa www.opcinavitez.info

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
869-1-3-37-3-16/19
PODIJELI: