Izvođenje radova na izgradnji sistema navodnjavanja područja Višićka kaseta

Datum objave:03.07.2019. 11:32 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Br. kredita:         IDA 50980

Naziv ugovora:    Radovi na izgradnji sistema navodnjavanja područja „Višićka kaseta“

Poziv na broj:    BA-IDP-IDA50980-NCB-W-19-I.C.1.2

 

1. Bosna i Hercegovina je dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta razvoja navodnjavanja (IDP), a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ugovorom za Radove na izgradnji sistema navodnjavanja područja „Višićka kaseta“.

 

2. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem Jedinice za implementaciju projekata- PIU Šumarstva i Poljoprivrede poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu Radova na izgradnji sistema navodnjavanja područja „Višićka kaseta“.

 

3. Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

 

4. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na info@piusum.ba i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9:00 do 15:00 sati na adresi navedenoj dolje.

 

5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan paket konkursne dokumentacije kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- PIU Šumarstva i Poljoprivrede, nakon podnošenja pisanog zahtjeva na dolje navedenu adresu i uplate proviziju koja se ne može refundirati u iznosu od 50,00 KM. Metod plaćanja biće direktni depozit na račun.

 

Banka: UniCredit Banka, Sarajevo

Naziv: Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Projekat razvoja navodnjavanja IDA50980BA

Račun br.: 3387202238028138

Navesti: Tender br: BA-IDP-IDA50980-NCB-W-19-I.C.1.2

 

6. Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 24. jula 2019. godine u 11:00 sati. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dolje navedenoj adresi 24. jula 2019. godine u 11:15 sati.

 

7. Uz ponudu obavezno se prilaže Garancija uz ponudu u iznosu od 90.000 KM.

8. Gore pomenuta adresa:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva /

Jedinica za implementaciju projekata – PIU Šumarstva i Poljoprivrede

Trampina 4, 1. kat.

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 213 098

Fax: +387 33 213 099

E-mail: info@piusum.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: