Izvođenje radova na izgradnji zgrade za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije

Datum objave: 06.07.2019. 11:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1110-1-3-49-3-38/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba Slavica Vučić Vojnović
Adresa Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na izgradnji zgrade za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja administrativno-proizvodnog objekta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu
podataka Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa zahtjevom iz Tenderske dokumentacije.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13931623,93

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Tri godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa zahtjevom iz Tenderske dokumentacije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.8.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.8.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto ul. Kralja Petra I Karađorđevića 83A, 78 000 Banjaluka


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Agency for Identification Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia
and Herzegovina (IDDEEA)
UIN 4402889700004
Contact person Slavica Vučić Vojnović
Address Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 340-170
Fax number (051) 340-180
Email address slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Website address www.iddeea.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, General construction of building and civil
engineering works

II 1.a. Title of the object of the contract

Construction of Building of Agency in Banjaluka

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Described in the Tender Documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

19.8.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 21.8.2019. 10:00:00
Address and place ul. Kralja Petra I Karađorđevića 83A, 78 000 Banjaluka

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1110-1-3-49-3-38/19
PODIJELI: