Javna rasprava: Plan parcelacije Stambeno naselje Vilovac – Tarčin

Datum objave: 03.03.2020. 12:12 / Izvor: Akta.ba, 28.02.2020.

Javna rasprava: Plan parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“

 

Na osnovu člana 25. stav (8) i člana 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo te člana 24. Statuta Općine Hadžići, a u skladu sa članom 88. i 96. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići na 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“. Utvrđuje se Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 15.03.2020. godine. Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ obuhvata tekstualni i grafički dio, Odluku o usvajanju – nacrt i Odluku o provođenju – nacrt i u cijelosti će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba. Općinski načelnik kao nosilac pripreme Plana obavezan je da javni uvid i javnu raspravu provede u skladu i na način propisan članom 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo te putem nadležne Službe obezbijedi dostavljanje i izlaganje Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ na mjestima i na način propisan istim članom. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Parcelarnog plana, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac – Tarčin“ mogu dostavljati Općinskom načelniku do naprijed navedenog roka.

 

 

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACRTA PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELJE VILOVAC-TARČIN 2020

ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELJE VILOVAC – TARČIN 2020

ODLUKA O USVAJANJU PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELJE VILOVAC – TARČIN 2020

PLAN PARCELACIJE STAMBENO NASELJE VILOVAC – TARČIN 2020_

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: