Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za Projekat Jačanje konkurentnosti MSP-a za 2021. godinu

Datum objave: 17.03.2021. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 17.03.2021.

Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ („Službene novine Federacije BiH", broj 20/21) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA ZA PROJEKAT „JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-a“ ZA 2021.GODINU

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za Projekat „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021.godinu (u daljnjem tekstu: Javni konkurs) je prikupljanje prijava za odabir korisnika poticajnih grant sredstava za realizaciju njihovih projekata u cilju jačanje konkurentnosti MSP-a.

 

II     KATEGORIJE KORISNIKA SREDSTAVA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11), koji imaju sjedište na području Federacije BiH, registrovani najkasnije do 31.12.2019. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2019. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme, te koji neće smanjivati zaposlenost tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10) osim onih djelatnosti koje su navedene u narednoj tabeli.

 

Tabela: Šifre djelatnosti koje nemaju pravo učešća iz područja C - prerađivačka industrija

 

Grana

Razred

Opis djelatnosti

C11

11.01

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

11.03

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.06

Proizvodnja slada

C12

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

C13

13.1

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

13.2

Tkanje tekstila

C15

15.11

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

C16

16.1

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

C17

17.1

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

C18

 

Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa

C19

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

C20

 

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

C21

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

C23

23.5

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

23.6

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

C24

 

Proizvodnja baznih metala

C25

25.4

Proizvodnja oružja i streljiva

C30

30.3

Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prevoznih sredstava i opreme

30.4

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

C33

 

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

Korisnici poticajnih grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u 2019. godini nemaju pravo učešća po ovom projektu u 2021. godini izuzev korisnika sredstava po Projektu „Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede“.

 

III     KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za raspodjelu sredstava su: kvalitet projekta, stepen sufinansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva u zadnjih pet (5) godina; vrsta djelatnosti sa aspekta stepena finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u poslovanje MSP-a; digitalna transformacija u cilju povećanja otpornosti na COVID-19 situaciju.

 

IV    SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba).

 

V      NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar

sa naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Projekat

„Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021. godinu

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-              naziv podnosioca prijave;

-              adresu i kontakt telefon:

-              ovjeriti pečatom podnosioca prijave

 

Prijave se dostavljaju do 20.04.2021. godine (utorak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa bit će odbačene.

U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs.

Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VI     EVALUACIJA I ODABIR PROJEKATA

Evaluacija i odabir projekata će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

Podnosioci prijava mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

 

VII    DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na e-mail adresu: grant@fmrpo.gov.ba

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva.

 

 

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce:

 

Javni natječaj

Smjernice 

Zahtjev_Obrazac projektnog prijedloga

Proračun projekta

Plan aktivnosti

Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinanciranja

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka_popunjen primjerak

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama_popunjen primjer

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima_popunjen primjer

Upitnik _ESSQ

Upitnik _ESSQ_popunjen primjer

UGOVOR-draft

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: