Javni poziv privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona za besplatno učešće na 11. Međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum 2022​

Datum objave: 30.03.2022. 08:24 / Izvor: Akta.ba, 29.03.2022.

Na osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo zaključenog 09.03.2022. godine objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA ZA BESPLATNO

UČEŠĆE NA 11. MEĐUNARODNOJ INVESTICIJSKOJ KONFERENCIJI SARAJEVO BUSINESS FORUM 2022

 

 

1. PREDMET POZIVA:

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava privrednih subjekata za besplatno učešće na 11. Međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum (SBF) 2022, a na osnovu Strateškog partnerstva Ministarstva privrede Kantona Sarajevo sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo kao Organizatorom Foruma. Besplatno učešće na 11. Sarajevo Business Forumu 2022 obuhvata:

 

• Besplatnu registraciju i učešće na Forumu (2 dana) za privrednike i predstavnike kompanija (po jedan (1) predstavnik po kompaniji) s područja Kantona Sarajevo i za privrednike (po jedan (1) predstavnik po kompaniji) s područja Bosansko- podrinjskog Kantona (BPK), maksimalno 120 učesnika koje odabere i predloži Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, kao Strateški partner Foruma.

 

2. PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju privredni subjekti koji:

• su registrovani i imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ili Bosansko-podrinjskom kantonu;

• posluju u okviru strateških djelatnosti: Poljoprivreda i prehrambena industrija. Šumarstvo i drvna industrija - proizvodnja namještaja, Metaloprerađivačka industrija - proizvodnja metala i proizvodnja gotovih matalnih proizvoda. Automobilska industrija, ITK sektor, Turizam, Farmaceutska industrija, Obrazovanje, Zdravstvena zaštita i socijalna skrb, Vodoopskrba, tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom. Građevinarstvo, Sport, Kultura i dr.

Prioritet u ostvarenju prava na besplatno učešće imaju sve proizvodne, a posebno izvozno orijentisane djelatnosti, te oni privredni subjekti koji imaju konkretan projekat za zajedničko ulaganje.

Privredni subjekti koji se bave proizvodnjom i prometom alkohola, duhana i orga¬nizacijom igara na sreću nemaju pravo besplatnog učešća na 11. SBF 2022 po ovom Javnom pozivu.

 

3. KRITERIJI ZA ODABIR UČESNIKA:

Osnovni kriteriji za odabir učesnika po ovom Javnom pozivu su:

• Broj zaposlenih;

• Izmirene obaveze za poreze i doprinose zaključno sa 31.12.2021. godine. Odobrena kvota od 120 učesnika je planirano da se raspodjeli na sljedeći način: 100 učesnika iz Kantona Sarajevo, odnosno 20 učesnika iz Bosansko-podrinjskog kantona. Ukoliko ne bude dovoljno prijava iz jednog od ova dva kantona, kvota se može popuniti prijavama iz drugog kantona.

Ukoliko bude prijavljeno više kompanija koje ispunjavaju uslove propisane ovim Javnim pozivom, prednost će imati prijave privrednih subjekata koje su dostavljene ranije.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PRIVREDNIH SUBJEKATA:

• Zahtjev za besplatno učešće na 11. SBF 2022;  ,

• Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2021. godinu;

• Izjava ovlaštenog lica za zastupanje podnosioca prijave ovjerena od nadležnog organa (općina/notar), a kojom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ovo lice potvrđuje da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda (direktnih i indirektnih poreza i doprinosa na dan 31.12.2021. godine) (Uvjerenja Porezne Uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim porezima i doprinosima odabrani privredni subjekti obavezni su dostaviti do objave konačne liste), ne starije od 30 dana;

• Izjava ovlaštenog lica za zastupanje podnosioca prijave ovjerena od nadležnog organa (općina/notar), a kojom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ovo lice potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za kaznena djela i prekršaj, ne starije od 30 dana;

• Izjava ovjerena od nadležnog organa da su svi dostavljeni dokumenti originalni, vjerodostojni i tačni;

• Projekat za investitore ili partnere (opcionalno).

 

5. ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

Potrebnu dokumentaciju za prijavu privrednih subjekata za besplatno učešće na 11. Sarajevo Business Forumu potrebno je dostaviti skenirano na e-mail: prijavesbf@mpks.gov.ba.

Ovaj Javni poziv objavljuje se dana 29.3.2022. godine na službenim web stranicama Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (https://mp.ks.gov.ba), Bosna Bank International d.d. Sarajevo (https://bbi.ba) i Sarajevo Business Forum i https://sarajevobusinessforum.com).

Krajnji rok za prijavu po ovom Javnom pozivu je 15.04.2022. godine.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo će sve kompletne i blagovremeno dostavljene zahtjeve sa pratećom dokumentacijom evaluirati na osnovu kriterija i konačnu listu odobrenih besplatnih učesnika objaviti na web stranicama https://mp.ks.gov.ba, https://bbi.ba  i https://sarajevobusinessfbrum.com  do 29.4.2022. godine.

 

6. IZBOR KORISNIKA I PRAVNA ZAŠTITA:

Uslovi za izbor korisnika po ovom Javnom pozivu:

• Pregled prijava i dokumentacije, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će Komisija imenovana rješenjem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

• Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje Listu privrednih subjekata koji su izabrani po Javnom pozivu, kao i Listu privrednih subjekata koji nisu izabrani, a iste objavljuje na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: https://mp.ks.gov.ba.

• Poslovni subjekt koji smatra da je njegovo pravo povrijeđeno u postupku izbora može uložiti prigovor Komisiji putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, u roku od 7 (sedam) dana od dana objave listi. Komisija rješava po prigovoru najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prigovora poslovnog subjekta.

• Liste poslovnih subjekata po rješenim prigovorima objavit će se na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: https://mp.ks.gov.ba.

 

7. DODATNE INFORMACIJE:

Sve informacije o 11. Međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum (SBF) 2022 dostupne su na web platformi sarajevobusinessforum.com. Dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva zainteresovani privredni subjekti mogu dobiti u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo na e-mail: prijavesbf@mpks.gov.ba ili pozivom na broj telefona: 033/562-117

 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Adnan Delić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
javni_poziv_sbf.pdf
PODIJELI: