Javni poziv svim vlasnicima obveznica za podnošenje obavezujuće ponude za prodaju obveznica druge emisije emitenta Opština Srbac

Datum objave: 09.12.2017. 09:56 / Izvor: Glas Srpske, 09.12.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

 

Broj: 02-022-255/17

Datum: 6.12.2017. godine

 

Na osnovu člana 3. i člana 5. Odluke o prijevremenom otkupu druge emisije obveznica javnom ponudom, broj: 01-022-255/17, od dana 28.11.2017. godine načelnik opštine Srbac raspisuje:

 

JAVNI POZIV

SVIM VLASNICIMA OBVEZNICA ZA PODNOŠENjE

OBAVEZUJUĆE PONUDE ZA PRODAJU OBVEZNICA

DRUGE EMISIJE EMITENTA OPŠTINA SRBAC

 

Opština Srbac (dalje: Emitent) nudi svim vlasnicima obveznica prijevremeni otkup cjelokupnog broja od 10.000 obveznica emitovanih drugom emisijom Emitenta, ISIN kod: BA100OSFOOA1, CFI: DB-FUBR, lokalne oznake: OSFO-O-A, uvrštenih na Službeno tržište Banjalučke berze a.d. Banjaluka (dalje: Obveznice), a sve u skladu sa tačkom 2.9 Prospekta druge emisije obveznica opštine Srbac javnom ponudom, odobrenog od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS i objavljenog na internet stranicama Banjalučke berze dana 8.12.2010. godine (dalje: Prospekt).

Cijena otkupa po jednoj Obveznici -102,608696 KM

Cijena otkupa Obveznica obračunata je na sljedeći način:

Cijena otkupa = Čista cijena otkupa (100% od preostalog iznosa

neotplaćene glavnice) + stečena kamata za razdoblje od, i

uključujući J8.7.20J7. godine, do, ali ne uključujući,

25.12.2017. godine (160 dana)

= 100,00 KM + 2,608696 KM = 102,608696 KM

Datum otkupa Obveznica i isplate vlasnicima Obveznica je 25.12.2017. godine.

Vlasnici obveznica svoj interes za prodajom Obveznica mogu potvrditi dostavljanjem Obavezujuće ponude za prodaju Obveznica, potpisane od strane ovlašćenih lica, lično u prostorije berzanskog posrednika "Advantis Broker" a.d. Banjaluka, sa adresom u Krajiških brigada 113, 78000 Banjaluka ili putem pošte.

Period za dostavljanje obavezujućih ponuda: 15.12.2017 - 21.12.2017. godine, od 8 do 16 časova.

Obrazac Obavezujuće ponude za prodaju Obveznica možete zatražiti na sljedećoj adresi: info@advantisbroker.com

 

Opština Srbac pristupa prijevremenom otkupu radi restrukturiranja postojećeg dugoročnog duga, a finansijska sredstva za prijevremeni otkup obezbijediće se iz treće emisije municipalnih obveznica javnom ponudom opštine Srbac.

U skladu sa tačkom 2.9 Prospekta nijedan vlasnik Obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je obavezan prodati Emitentu bilo koji iznos Obveznica kojim raspolaže. Opština Srbac će po završetku prijevremenog otkupa Obveznica (isplate vlasnicima obveznica nedospjelog i neotplaćenog iznosa glavnice i pripadajuće kamate) izvršiti poništenje Obveznica.

Više informacija o prijevremenom otkupu obveznica iz druge emisije emitenta opštine Srbac moguće je dobiti kod agenta emisije "Advangis Broker" a.d. Banjaluka, Krajiških brigada 113, 78000 Banjaluka, ili na telefon 651/233-710.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mlađan Dragosavljević

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: