Javni poziv za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19) u opštini Pale za 2020. godinu

Datum objave:20.10.2020. 14:32 / Izvor: Akta.ba, 19.10.2020.

Broj: 02-30-3-1/20

Datum, 19.10.2020. godine

 

Na osnovu Zaključka Skupštine opštine Pale broj 01-30/6 od 29.05.2020. godine o usvajanju Programa podrške privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19) u opštini Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 11/20), načelnik opštine Pale raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19) u opštini Pale za 2020 godinu

 

I

Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih novčanih sredstava poslovnim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19)  u opštini Pale za 2020-tu godinu koja će se realizovati kroz sljedeće mjere podrške:

1.  Direktne mjere podrške:

1)  Subvencija za poboljšanje likvidnosti i nabavku osnovnih sredstava, opreme, izgradnja i adaptacija objekata i druga ulaganja u osnovna sredstva i podrška za nabavku obrtnih sredstava za preduzetničke djelatnosti u maksimalnom iznosu do 1.000,00 KM po korisniku. Ukupan iznos podrške kroz ovu mjeru iznosi 200.000,00 KM. 

2)  Naknada za gubitak posla usljed virusa korona u maksimalnom iznosu do 500,00 KM po radniku. Ukupan iznos podrške kroz ovu mjeru iznosi  50.000,00 KM. 

2.  Indirektne mjere podrške:

1) Oslobađanje plaćanja zakupa javne površine (ljetnje bašte) za period jun – avgust 2020 godine. Ukupan iznos podrške kroz ovu mjeru iznosi  15.000,00 KM.

Direktni korisnici sredstava po osnovu ovog javnog poziva su poslovni subjekti kojima je u potpunosti onemogućen rad zbog pandemije virusa korona, subjekti koji su imali izrazito smanjen obim posla i otežano poslovanje, kao i radnici koji su usljed krize ostali bez posla zbog gašenja ili smanjenja poslovne aktivnosti. 

 

II

Opšti uslovi

Ovaj javni poziv se odnosi na:

- poslovne subjekte čije je sjedište/registrovana izdvojena poslovna jedinica na teritoriji opštine Pale, 

- poslovne subjekte kojima je zabranjeno, ograničeno ili otežano obavljanje djelatnosti aktima republičkog štaba za vanredne situacije i/ili opštinskog štaba za vanredne situacije, u skladu sa pretežnom djelatnošću;

Pod pojmom poslovni subjekti podrazumjevaju se samostalni preduzetnici.

Za dodjelu subvencije i/ili oslobađanje plaćanja zakupnine podnosi se propisani prijavni obrazac za svaku vrstu prava posebno.

Za samostalne preduzetnike utvrdiće se pretežna djelatnost uvidom u službene evidencije, kroz centralni registar preduzetnika. Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti.

 

III

Posebni uslovi

1. Direktne mjere podrške:

1)  Subvencija za poboljšanje likvidnosti i nabavku osnovnih sredstava, opreme, izgradnja i adaptacija objekata i druga ulaganja u osnovna sredstva i podrška za nabavku obrtnih sredstava 

Ova subvencija se dodjeljuje u skladu sa Programom podrške privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19) u opštini Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 11/20).

Pravo na subvenciju ostvaruju poslovni subjekti kojima je zabranjeno, ograničeno ili otežano obavljanje djelatnosti za mjesece mart, april i maj 2020. godine.

 

Potrebna dokumentacija:

1.         Zahtjev za dodjelu nepovratnih sredstava (nalazi se u prilogu javnog poziva),

2.         Rješenje o osnivanju i rješenja o svim promjenama koje su se dešavale,

3.         Poreski broj (JIB obrazac),

4.         Poresko uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za period do kraja 2019. godine ili novijeg datuma do datuma podnošenja zahtjeva,

5.         Prijava radnika obrazac 1002 (mjesečna prijava poreza po odbitku) o broju radnika za februar 2020. godine i za maj 2020. godine,

6.         Izjava da je privrednom subjektu bio zabranjen rad u periodu mart-maj 2020 godine      (izjava br. 1. nalazi se u prilogu javnog poziva),

7.       Potvrda o ostvarenim prihodima iz kojih će se vidjeti ukupni prihod za period prvih šest mjeseci 2019. godine i ukupni prihod za prvih šest mjeseci 2020. godine (potvrda iz računovostva ili ovlaštene računovodstvene agencije o prihodima za navedene periode -  obrazac potvrde se nalazi u prilogu javnog poziva),

8.         - Ako su novčana sredstva potrebna za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava tada priložiti predračun za namjenu sredstava,

-           Ako su novčana sredstva potrebna za održavanje likvidnosti potrebna je izjava  (izjava br. 2. se nalazi u prilogu javnog poziva),

9.         Ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju transakcionog računa na koji će se isplatiti odobrena sredstva;

 

Subvencije neće biti odobrene za:

1.         Preduzetnike koji su vršili otpuštanje radnika,

2.         Preduzetnike koji su ugasili djelatnost,

3.         Preduzetnike koji se bave trgovinom a čiji rad nije bio zabranjen, kao i svim onim radnjama kojima je odgovarajućim odlukama bio dozvoljen rad,

4.         Preduzetnicima koji nisu imali smanjenje prihoda niže od 10% u odnosu na isti period prethodne godine,

5.         Preduzetnicima koji nisu platili poreske obaveze za 2019. godinu,

6.         Preduzetnicima koji obavljaju dopunsku ili dodatnu djelatnost.

 

2)         Naknada radnicima za gubitak posla usljed virusa korona

Ova naknada se dodjeljuje u skladu sa Programom podrške privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19) u opštini Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 11/20).

Pravo na naknadu ostvaruju svi radnici koji su ostali bez posla zbog problema izazvanih pandemijom virusa korona.

Korisnik naknade može biti svaki radnik koji se u periodu od 16.03. do 11.05.2020. godine javio na evidenciju Biroa za zapošljavanje kao nezaposleno lice.

 

Potrebna dokumentacija:

-           Popunjen Zahtjev za dodjelu sredstava,

-           CIPS – ova potvrda o prebivalištu na području opštine Pale,

-           Kopija lične karte,

-           Potvrda Zavoda za zapošljavanje da se radnik javio na evidenciju Zavoda kao nezaposleno lice u periodu 16.03. do 11.05.2020. godine,

-           Kopija tekućeg računa ili ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa na koji će se isplatiti sredstva;

 

2.         Indirektne mjere podrške:

1)         Oslobađanje plaćanja zakupa javne površine (ljetnje bašte) za period jun – avgust 2020 godine

Ova mjera podrške se realizuje u skladu sa Programom podrške privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19) u opštini Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 11/20).

 

Pravo po osnovu ove mjere ostvaruju poslovni subjekti - ugostitelji kojima je rad zabranjen za period mart, april i maj 2020. godine.

 

Korisnik subvencije može biti poslovni subjekt koji na dan 31.12.2019. godine nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema opštini, po osnovu naknade za zauzimanje javne površine.

 

Potrebna dokumentacija:

-           Popunjen zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupa javne površine,

-           Potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema opštini za 2019. godinu po osnovu naknade za zauzimanje javne površine (potvrdu izdaje odjeljenje za urbanizam).

 

IV

Način ostvarivanja prava po Javnom pozivu

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava utvrđuje nadležno odjeljenje.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zvaničnoj internet stranici Opštine: https://www.pale.rs.ba., a rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Obrasci za prijavu se preuzimaju sa opštinskog sajta ili u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, gdje se možete obratiti za dodatne informacije u vezi potrebne dokumentacije, kao i na telefon br. 057/223-004, 057/226-592 lok. 111.

Nakon popunjavanja prijave, istu je zajedno sa potrebnom dokumentacijom, potrebno dostaviti lično u opštinu Pale (kancelarija br. 28) ili putem pošte na adresu Opština Pale,   Romanijska 15., 71 420 Pale, sa naznakom „Prijava za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom virusa korona (Covid-19)“                                   

 

V

Plan utroška sredstava naveden u programu nije konačan i moguća je preraspodjela sredstava iz jedne komponente u drugu, u skladu sa potrebama potencijalnih korisnika koje oni budu iskazali

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА – корона програм – преузмите документ
Захтјев за додјелу средстава – корона програм –  преузмите документ
Изјава бр. 1. – корона програм – преузмите документ 
Изјава бр. 2. – корона програм – преузмите документ 
Потврда – корона програм – преузмите документ 
Пријава на јавни позив – закуп јавне површине (корона програм) – преузмите документ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: