Javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu

Datum objave: 13.07.2022. 09:16 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANјA LUKA

GRADSKA UPRAVA

GRADONAČELNIK

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16 i 36/19), člana 67. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 14/18 i 9/19), Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 20/22) i Pravilnika o uslovima i korištenju subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 27/22), gradonačelnik Grada Banja Luka raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu

 

I Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka, a prema vrstama koje su definisane Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu i to:

1. Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje);

2. Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu;

3. Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti;

4. Subvencija ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića;

5. Subvencija za razvoj receptivnog turizma.

 

II Vrste i namjena subvencija

1. Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje)

Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje) je namijenjena za pokretanje samostalne preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti u informacionim tehnologijama (IT), proizvodnim, zanatskim, uslužnim i trgovinskim dj elatnostima.

Uslužne djelatnosti obuhvataju sve djelatnosti koje nisu trgovinske, zanatske, proizvodne i IT.

Ova subvencija je podijelјena na tri linije kako slijedi. Linija 1 je namijenjena slјedećim kategorijama:

- Preduzetnici koji su na teritoriji Grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost ili izvršili promjenu podataka iz dodatne u osnovnu djelatnost u periodu od 17.09.2021. godine do dana objave Javnog poziva;

- Nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost na teritoriji Grada, do isteka Javnog poziva.

 

Linija 2 namijenjena je ženama koje pripadaju slјedećim kategorijama:

- Preduzetnice koje su na teritoriji Grada registrovale samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost ili izvršili promjenu podataka iz dodatne u osnovnu djelatnost u periodu od 17.09.2021. godine do dana objave Javnog poziva;

- Nezaposlene žene evidentirane u Zavodu za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost na teritoriji Grada, do isteka Javnog poziva.

 

Linija 3 namijenjena je osobama starosti do 30 godina koje pripadaju slјedećim kategorijama:

- Preduzetnici starosti do 30 godina koji su na teritoriji Grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost ili izvršili promjenu podataka iz dodatne u osnovnu djelatnost u periodu od 17.09.2021. godine do dana objave Javnog poziva;

- Nezaposlene osobe starosti do 30 godina evidentirane u Zavodu za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost na teritoriji Grada, do isteka Javnog poziva.

Kandidati se mogu prijaviti samo na jednu od ponuđene tri linije subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje).

Za kandidate će biti organizovana besplatna obuka iz oblasti poslovnog planiranja i izrade poslovnog plana, po metodologiji Međunarodne organizacije rada, u trajanju od 5 radnih dana, koja je obavezna.

Osnovni kriterijum za ostvarivanje prava na sve tri linije subvencija je poslovni plan uz ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu.

Kvalitet poslovnog plana će se vrednovati prema parametrima i na način utvrđen Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu.

Odobrena subvencija po korisniku subvencije iznosi do 50% vrijednosti poslovnog plana, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 15.000 KM.

Po ovoj vrsti subvencije, korisnik subvencije je dužan obezbijediti iz vlastitih izvora finansiranja minimalno 50% vrijednosti poslovnog plana.

 

2. Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu

Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu je namijenjena izvozno orjentisanim poslovnim subjektima, registrovanim na teritoriji Grada i to:

- Izvozno orjentisanim poslovnim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije i

- Poslovnim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije koji planiraju svoje proizvode da plasiraju u inostranstvu (prvi izvoz).

Izvozno orjentisani poslovni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije i poslovni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije koji planiraju svoje proizvode plasirati u inostranstvo ( prvi izvoz) mogu izvoz realizovati direktno ili preko posrednika ili zajednički sa dugim poslovnim subjektima koji su registrovani na teritoriji Grada. Poslovnim subjektima, zainteresovanim za ovu vrstu subvencije, biće omogućena obuka za izradu projektnog prijedloga u trajanju od 3 sata. Ova obuka nije obavezna.

Osnovni kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je projektni prijedlog, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu .

Kvalitet projektnog prijedloga će se vrednovati prema parametrima i na način utvrđen Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu.

Odobrena subvencija po korisniku subvencije iznosi do 50% ukupne vrijednosti navedene u projektnom prijedlogu, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 30.000 KM.

Po ovoj vrsti subvencije, korisnik subvencije je dužan obezbijediti minimalno 50% ukupne vrijednosti navedene u projektnom prijedlogu.

 

3. Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti je namijenjena samostalnim preduzetnicima registrovanim na teritoriji Grada, a čija preduzetnička djelatnost ima status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti. Kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu.

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti iznosi 1.500 KM po samostalnom preduzetniku.

 

4. Subvencija ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića

Subvencija ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića je namijenjena ugostitelјima za nadoknadu doprinosa zaposlenih u ugostitelјskim objektima koji se nalaze u zoni rekonstrukcije, za period od početka radova zaklјučno sa 31.12.2022. godine, odnosno za period april - decembar 2022. godine.

Pravo na ovu vrstu subvencije mogu ostvariti poslovni subjekti čiji se ugostitelјski objekti nalaze u dijelu ulice Bana Milosavlјevića u kojem se provodi rekonstrukcija. Kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu.

 

5. Subvencija za razvoj receptivnog turizma

Subvencija za razvoj receptivnog turizma je namijenjena poslovnim subjektima koji se bave turizmom u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS", br. 45/17).

Cilј subvencije je povećanje broja dolazaka stranih gostiju i njihovog zadržavanja u Banjoj Luci, povezivanje aktera u turizmu, unapređenje i promocija turističke ponude grada i plasiranje domaćih proizvoda putem turističke ponude.

Poslovnim subjektima, zainteresovanim za ovu vrstu subvencije, biće omogućena obuka za izradu projektnog prijedloga u trajanju od 3 sata. Ova obuka nije obavezna. Osnovni kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je projektni prijedlog, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu.

Projektni prijedlog treba da sadrži partnerstvo između poslovnog subjekta i najmanje jedne strane turističke agencije, partnerstvo između poslovnog subj ekta i najmanje dva pružaoca turističkih sadržaja i procjenu broja turista koji će posjetiti grad po predloženom turističkom paketu.

Kvalitet projektnog prijedloga će se vrednovati prema parametrima i na način utvrđen Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu.

Maksimalan iznos subvencije po poslovnom subjektu je 20.000 KM.

 

III Opšti uslovi

Poslovni subjekti koji, u zavisnosti od vrste subvencije, mogu biti korisnici subvencija su:

-Samostalni preduzetnici,

-Izdvojene jedinice samostalnih preduzetnika,

-Privredna društva,

-Poslovne jedinice privrednih društava. Poslovni subjekti moraju da ispune slјedeće opšte uslove:

-da su registrovani za obavlјanje djelatnosti sa sjedištem na teritoriji Grada;

-da protiv poslovnog subjekta nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak (ako je poslovni subjekat privredno društvo).

Pravo na subvencije ne mogu ostvariti poslovni subjekti koja u svom kapitalu / vlasništvu imaju učešće Republike i/ili Grada, polјoprivredna gazdinstva, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, udruženja građana, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava Republike ili Grada.

Pravo na subvencije ne mogu ostvariti ni poslovni subjekti koji nisu realizovali ugovornu obavezu po nekom od prethodnih, gradskih Programa za dodjelu subvencija.

 

IV Posebni uslovi

Poslovni subjekti, pored opštih uslova, moraju ispuniti i posebne uslove, a u zavisnosti od vrste subvencije na koju žele da ostvare pravo.

1. Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje)

Posebni uslovi za preduzetnike i preduzetnice koji su na teritoriji Grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost ili izvršili promjenu podataka iz dodatne u osnovnu djelatnost u periodu od 17.09.2021. godine do dana objave Javnog poziva, za sve tri linije subvencija, su:

-Podnijeli zahtjev na propisnom obrascu;

-Registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili izvršili promjenu podataka iz dodatne u osnovnu djelatnost u periodu od 17.09.2021. godine do dana objave Javnog poziva;

-Prošli obuku iz poslovnog planiranja;

-Izradili poslovni plan na propisanom obrascu;

-Obezbijedili vlastito finansijsko učešće u iznosu od minimalno 50% vrijednosti poslovnog plana;

-Nisu odjavili istu preduzetničku djelatnost u prethodna 24 mjeseca prije objavlјivanja Javnog poziva;

-Nisu koristili subvenciju za samozapošlјavanje od strane Grada u poslјednjih 5 godina prije objavlјivanja Javnog poziva;

Posebni uslovi za nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka, za sve tri linije subvencija, su:

-Podnijeli zahtjev na propisanom obrazcu za subvenciju;

-Prijavlјeni na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka;

-Prošli obuku iz poslovnog planiranja;

-Izradili poslovni plan na propisanom obrascu;

-Obezbijedili vlastito finansijsko učešće u iznosu od minimalno 50% vrijednosti poslovnog plana;

-Nisu odjavili istu preduzetničku djelatnost u prethodna 24 mjeseca prije objavlјivanja Javnog poziva;

-Nisu koristili subvenciju za samozapošlјavanje od strane Grada u poslјednjih 5 godina prije objavlјivanja Javnog poziva;

-Registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost do isteka Javnog poziva.

 

2.Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu

Posebni uslovi koje treba da ispune poslovni subjekti zainteresovani da ostvare pravo na subvenciju za povećanje produktivnosti i podršku izvozu, su:

-Podnijeli zahtjev na propisnom obrascu;

-Izradili projektni prijedlog na propisanom obrascu;

-Redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

-Imaju najmanje 2, a najviše 50 zaposlenih radnika sa punim radnim vremenom, uklјučujući i vlasnika ako se radi o samostalnom preduzetniku, na dan raspisivanja Javnog poziva;

-Obezbijedili vlastito finansijsko učešće u iznosu od minimalno 50% ukupne vrijednosti navedene u projektnom prijedlogu;

-U periodu od 01.01.2022. godine do dana zatvaranja Javnog poziva pokrenuli/realizovali nabavku osnovnog sredstva za rad.

3. Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

Posebni uslovi koje treba da ispune preduzetnici zainteresovani da ostvare pravo na subvenciju za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, su:

- Podnijeli zahtjev na propisanom obrazcu;

- Da su status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti stekli do dana objave Javnog poziva;

- Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.

 

4. Subvencija ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića

Posebni uslovi koje treba da ispune poslovni subjekti zainteresovani da ostvare pravo na subvenciju ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića su:

-Podnijeli zahtjev na propisanom obrazcu;

-Da se ugostitelјski objekat nalazi u dijelu ulice Bana Milosavlјevića u zoni rekonstrukcije;

-Dostavili dokaz o broju prijavlјenih zaposlenih radnika na dan 31.03.2022. godine.

5. Subvencija za razvoj receptivnog turizma

Posebni uslovi koji treba da ispune poslovni subjekti zainteresovani da ostvare pravo na subvenciju za razvoj receptivnog turizma, su:

-Podnijeli zahtjev na propisanom obrascu;

-Izradili projektni prijedlog na propisanom obrascu.

-Da imaju dozvolu za rad, odnosno licencu za obavlјanje poslova turističke agencije koju izdaje Ministarstvo trgovine i turizma RS (član 47. Zakona o turizmu RS „Službeni glasnik RS", broj 45/17);

-Redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.

 

V Potrebna dokumentacija 1. Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje)

Preduzetnici i preduzetnice koji su na teritoriji Grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost ili izvršili promjenu podataka iz dodatne u osnovnu djelatnost u periodu od 17.09.2021. godine do dana objave Javnog poziva, za sve tri linije subvencija, treba da dostave slјedeće dokumente, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Popunjen obrazac za prijavu (Obrazac S1 -2);

- Kopija rješenja o registraciji preduzetnika (izdaje Odjelјenje za privredu i LER);

- Uvjerenje o završenoj obuci (izdaje Gradska razvojna agencija);

- Poslovni plan na propisanom obrazcu BP1;

- Izjava (Obrazac S2-2):

• da će obezbijediti i dostaviti dokaze o vlastitom finansijskom učešću u iznosu od minimalno 50 % vrijednosti poslovnog plana,

• da nisu odjavili istu preduzetničku djelatnost u prethodna 24 mjeseca prije objavlјivanja Javnog poziva,

• da nisu koristili subvenciju za samozapošlјavanje od strane Grada u poslјednjih 5 godina prije objavlјivanja Javnog poziva.

Nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka, za sve tri linije subvencija, treba da dostave slјedeće dokumente, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Popunjen obrazac za prijavu (Obrazac S1-1);

-Kopija lične karte;

-Uvjerenje da se lice vodi na evidencij i Zavoda za zapošlјavanje RS - biro Banja Luka;

-Uvjerenje o završenoj obuci (izdaje Gradska razvojna agencija);

-Poslovni plan na propisanom obrascu BP1;

-Izjava (Obrazac S2-1):

•da će obezbijediti i dostaviti dokaze o vlastitom finansijskom učešću u iznosu od minimalno 50 % vrijednosti poslovnog plana,

•da nisu odjavili istu preduzetničku djelatnost u prethodna 24 mjeseca prije objavlјivanja Javnog poziva,

•da nisu koristili subvenciju za samozapošlјavanje od strane Grada u poslјednjih 5 godina prije objavlјivanja Javnog poziva,

da će registrovati samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost do isteka Javnog poziva;

-Saglasnost o korištenju ličnih podataka (Obrazac S3).

Kandidati koji do zatvaranja Javnog poziva ne stignu da završe obuku, uvjerenje o završenoj obuci i poslovni plan na propisanom obrascu BP1 dostavlјaju najkasnije 7 dana od dana završetka obuke Odjelјenju za privredu i LER.

2. Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu

Poslovni subjekti treba da dostave slјedeće dokumente, a kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

-Popunjen obrazac za prijavu (Obrazac P1-1za privredna društva ili Obrazac P1-2 za preduzetnike);

-Kopija rješenja o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjelјenje za privredu i LER);

-Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnostima (samo za privredna društva) - (izdaje APIF);

-Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom (samo za privredna društva) - (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka);

-Projektni prijedlog na propisanom obrascu PP1 i dodatak obrascu PP1;

-Uvjerenje o broju zaposlenih radnika ne starije od 30 dana (izdaje Poreska uprava RS);

-Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 30 dana (izdaje Poreska uprava RS);

-Uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (ukoliko su u PDV sistemu) ne starije od 30 dana (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH);

-Kopija finansijskih izvještaja (bilans stanja i bilans uspjeha i bruto bilans) za period 01.01 - 31.12.2021. godine, ovjereni od strane APIF-a (za privredna društva);

-Kopija obrasca 1004 (za preduzetnike sa prometom preko 50.000 KM) ili obrasca 1007 (za preduzetnike sa prometom do 50.000 KM) za period 01.01-31.12.2021. godine;

-Dokaz o izvršenom izvozu za period 01.01-31.12.2021. godine (kopija obrasca EH-A) (za preduzetnike);

-Izjava (Obrazac P2-1 za privredna društva ili Obrazac P2-2 za preduzetnike):

•da će obezbijediti i dostaviti dokaze o vlastitom finansijskom učešću u iznosu od minimalno 50% ukupne vrijednosti navedene u projektnom prijedlogu

•da projekatni prijedlog sa kojim učestvuje u postupku dodjele subvencije nije već podržan iz budžeta Republike Srpske;

-Specifikacija izvoza za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac P3)

(ovaj obrazac popunjavaju samo poslovni subjekti koji izvoze preko posrednika ili izvoze zajednički sa drugim poslovnim subjektima);

-Dokaz o realizovanoj/započetoj nabavci osnovnog sredstva za rad u periodu od 01.01.2022. godine do dana zatvaranja Javnog poziva (ugovor, sporazum, predračun, narudžbenica, faktura, ugovor sa ovlaštenim prodavcem osnovnog sredstva i sl.);

-Dokaz o obezbjeđenom plasmanu proizvoda na ino tržište (ugovor, sporazum, predračun, narudžbenica, faktura, izvozna dokumentacija, ugovor sa ovlaštenim prodavcem osnovnog sredstva i sl.).

3. Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

Preduzetnici treba da dostave slјedeće dokumente, a kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Popunjen obrazac za prijavu (Obrazac D1);

- Rješenje o priznavanju statusa starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti (izdaje Odjelјenje za privredu i LER);

- Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 30 dana (izdaje Poreska uprava RS).

 

4. Subvencija ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića

Poslovni subjekti treba da dostave slјedeće dokumente, a kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

-Popunjen obrazac za prijavu (Obrazac R1);

-Kopija rješenja o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjelјenje za privredu i LER);

-Uvjerenje o broju zaposlenih radnika na dan 31.03.2022. godine (izdaje Poreska uprava RS).

 

5. Subvencija za razvoj receptivnog turizma

Poslovni subjekti treba da dostave slјedeće dokumente, a kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Popunjen obrazac za prijavu (Obrazac T1);

-Kopija rješenja o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjelјenje za privredu i LER);

-Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom, za privredna društva - (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka);

-Izrađen projektni prijedlog na propisanom obrascu PP2;

-Kopija licence za obavlјanje poslova turističke agencije koju izdaje Ministarstvo trgovine i turizma RS;

-Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od 30 dana (izdaje Poreska uprava RS);

-Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a, ukoliko su u sistemu PDV, ne starije od 30 dana (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH).

 

VI Postupak prijave

Javni poziv, zahtjev za prijavu te ostali potrebni obrasci kao i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu, dostupni su na zvaničnim internet stranicama Gradske uprave Grada Banja Luka i Gradske razvojne agencije, i to:

- www.banjaluka.rs.ba

- www.cidea.org

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlјaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola, u kancelariju broj 14 Gradske uprave, radnim danom od 8:00 do 15:00 časova ili putem pošte.

 

Na zatvorenoj koverti je potrebno navesti slјedeću adresu:

Grad Banja Luka Odjelјenje za privredu i LER Trg srpskih vladara 1 78000 Banja Luka

Sa naznakom : Prijava na javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima

 

Zahtjev za prijavu te ostali potrebni obrasci se mogu preuzeti i u štampanoj formi, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova, na adresi:

Preduzetnički centar

Veselina Masleše broj 25 - I sprat (Gospodska ulica)

 78000 Banja Luka

 

VII Rokovi za prijavu

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva za slјedeće vrste subvencije:

- Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje),

- Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu,

-Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti i

- Subvencija za razvoj receptivnog turizma.

Za subvenciju ugostitelјima čiji rad će biti otežan uslјed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave Javnog poziva.

 

VIII Razmatranje zahtjeva i odobravanje subvencija

Komisije za dodjelu subvencija, a koje su rješenjima imenovane od strane Skupštine Grada Banja Luka će, za vrstu subvencije za koju je nadležna, analizirati pristigle zahtjeve, provjeriti ispunjenost opštih i posebnih uslova, provesti procedure propisane Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu, izvršiti rangiranje te sačiniti prijedlog rang listi.

Gradonačelnik, na prijedloge rang listi, donosi odluke o dodjeli subvencija po vrsti subvencije.

Grad, kojeg zastupa Gradonačelnik, će zaklјučiti pojedinačne ugovore sa svakim korisnikom subvencije, a kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

IX Dinamika doznačavanja sredstava

Subvencija za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošlјavanje), doznačava se korisniku subvencije na račun samostalnog preduzetnika u poslovnoj banci na način i u visini kako slijedi:

- Prva tranša (60% odobrenih sredstava) nakon potpisivanja ugovora;

- Druga tranša (40% odobrenih sredstava) nakon dostavlјanja dokaza o namjenskom trošenju prve tranše, a najkasnije u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu doznačava se korisniku subvencije na račun poslovnog subjekta u poslovnoj banci, jednokratno, u cjelokupnom iznosu, nakon potpisivanja ugovora.

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti doznačava se korisniku subvencije na račun samostalnog preduzetnika u poslovnoj banci jednokratno, u cjelokupnom iznosu, nakon potpisivanja ugovora.

Subvencija ugostitelјima čiji rad će biti otežan usled rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavlјevića doznačava se korisniku subvencije na račun poslovnog subjekta u poslovnoj banci jednokratno u cjelokupnom iznosu, nakon potpisivanja ugovora.

Iznos doznačenih sredstava je namijenjen za izmirenje obaveza po osnovu doprinosa za zaposlene prijavlјene radnike za period april - decembar 2022. godine.

Subvencija za razvoj receptivnog turizma doznačava se korisniku subvencije na račun poslovnog subjekta u poslovnoj banci na način u visini kako slijedi:

- Prva tranša, do 5.000 KM nakon potpisivanja ugovora, u skladu sa predloženim budžetom za troškove promocije;

- Preostali dio odobrenih sredstava će se doznačavati mjesečno po dostavlјenim izvještajima i dokazima o broju dovedenih turista. Grad će isplatiti 30 KM po dovedenom turisti s tim da ukupan iznos ne može biti veći od preostalog dijela odobrenih sredstava subvencije.

 

X Dodatne informacije

Dodatne inforamcije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u:

1. Odjelјenju za privredu i LER

Kontakt telefoni: 051 244 480

051 244 444 lokali 858, 849, 843

2. Preduzetnički centar

Kontakt telefon: 066 864 961

3. Gradska razvojna agencija

Kontakt telefoni: 051 433 460

066 803 622

 

Broj: 11 - G - 3029/22

Datum: 12.07.2022. godine

 

 

GRADONAČELNIK

Draško Stanivuković

 

 

JAVNI POZIV

POGLEDAJ

 

Komplet prijavnih obrazaca

PREUZMI

 

Pravilnik o o uslovima i načinu korištenja subvencija

POGLEDAJ

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: