Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za finansiranje i sufinanciranje najboljih poslovnih planova sredstvima Budžeta Stari Grad Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju ranjivih kategorija stanovništva, među kojima su mladi, nezaposlene osobe, žene, osobe s invaliditetom

Datum objave: 31.03.2021. 08:55 / Izvor: Oslobođenje, 31.03.2021.

Bosna i Hereegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Stari Grad

 

Na osnovu članova 35. i 69. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 20/13) i Pravilnika o dodjeli sredstava za Start up biznis („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 15/17 i 15/19), Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za finansiranje i sufinanciranje najboljih poslovnih planova sredstvima Budžeta Stari Grad Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju ranjivih kategorija stanovništva, među kojima su mladi, nezaposlene osobe, žene, osobe s invaliditetom

 

Predmet javnog poziva

Na osnovu Javnog poziva odabraće se najbolji poslovni planovi ranjivih kategorija stanovništva, među kojima su mladi, nezaposlene osobe, žene, osobe s invaliditetom i novčano nagraditi. Novčana nagrada namijenjena je sufmansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova. .

Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 10.000 KM.

 

Rok i način podnošenja prijave

Pismene prijave se podnose Komisiji za provođenje postupka dodjele sredstava za Start up biznis Općine Stari Grad Sarajevo putem Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica, koji provodi kompletnu administrativno-tehničku proceduru provođenja postupka dodjele bespovratnih sredstava. Kompletnu dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj koverti lično, ili poštom na adresu:

Općina Stari Grad Sarajevo Šalter sala/protokol Ul. Zelenih beretki br. 4 71000 Sarajevo

Sa naznakom: Ne otvarati - po Javnom pozivu za fmansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu ie 21. april. 2021. godine.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati putem telefona ili e-mail adrese: Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica, tel. 033/282-375 i 033/282-364, email: selma.velicfSistarigrad.ba: sanin.hadzibajricfaistarigrad.ba

Detaljan Javni poziv sa kriterijima, kao i obrazac za prijavu dostupni su na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo www.starigrad.ba  (Sekcija: javni pozivi, konkursi i oglasi)

 

Broj: 09-45-2509/21       

Sarajevo, 31. mart, 2021. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr. IbrahimHadžibajrić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: