Javni poziv za izbor hortikulturno najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu na području Općine Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 18.06.2019. 12:32 / Izvor: Akta.ba, 18.06.2019.

Na osnovu  člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 30/09  i 2/17), člana 2. tačka 8. i člana 5. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/17)  i člana 2. Pravilnika o izboru hortikulturno najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu broj: 02/03-24-17049/17 od 16.10.2017. godine Općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za  izbor hortikulturno  najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je izbor  hortikulturno  najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu na području Općine Novi Grad Sarajevo u cilju stvaranja ambijenta ugodnog življena na području Općine Novi Grad Sarajevo ( u daljem tekstu Javni poziv).

 

II PRAVO NA UČESTVOVANJE U IZBORU

Pravo  učešća na Javnom pozivu imaju sva fizička lica, koja imaju  prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo,  te da su vlasnici ili korisnici stambenih jedinica u okviru kojih se nalaze balkoni i bašte koji su predmet izbora, odnosno predstavnik  etažnih vlasnika zgrade kolektivnog stanovanja na području Općine Novi Grad Sarajevo za izbor  najuređenijeg ulaza u stambenu zgradu (dokaz: ZK izvadak za vlasnike stambenih jedinica u okviru kojih se nalaze balkoni ili bašte koji su predmet izbora, ugovor o zakupu ili drugi dokaz nadležnog organa o pravu korištenja; dokaz nadležnog organa ili upravnika zgrade za predstavnika etažnih vlasnika zgrade kolektivnog stanovanja).

Napomena:

Kandidati koji su  apliciranjem na Javni poziv za izbor hortikulturno najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu u proteklom periodu  dobili  novčane nagrade za  osvojeno prvo, drugo i treće mjesto hortikulturno najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu   ne  mogu  aplicirati  na ovaj Javni poziv.

 

III  KRITERIJI

 1. A) Kriteriji za izbor   hortikulturno najuređenijeg balkona:
 • Raspored i izbor vrsta na malom prostoru,
 • Kompozicija i sklad boja,
 • Pravilan izbor namještaja  i umjetničkih dekoracija za balkon,
 • Svježina i inovativnost,
 • Prisustvovanje edukaciji „ Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene  zgrade.

 

 1. B) Kriteriji za izbor   hortikulturno najuređenijeg dvorišta:
 • Organiziranosti i planiranje raspoloživog prostora,
 • Zastupljenost autohtonih biljnih vrsta pogodnih za ovaj klimatski pojas,
 • Vrtna dekoracija (baštenski elementi),
 • Urednost prostora i održavanje,
 • Prisustvovanje edukaciji „ Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene  zgrade.

 

 1. C) Kriteriji za izbor   hortikulturno najuređenijeg ulaza u stambenu zgradu:
 • Uloženi trud i  njegovanje biljaka, poštivanje tradicije i elemenata našeg podneblja,       
 • Održavanje i urednost prostora,
 • Ukupni estetski dojam,
 • Svježina i inovativnost,
 • Prisustvovanje edukaciji „ Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene  zgrade“.

Kod izbora najuspješnijih  učesnika, prednost se daje onima koji osvoje najveći broj bodova  u svakoj kategoriji pojedinačno.           

 

IV NAGRADE

 Bodovanje za  izbor hortikulturno  najuređenijih  balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu  izvršit će se u skladu sa članom 6. Pravilnika o izboru hortikulturno najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu. 

Za izbor tri najuređenija balkona, dvorišta i ulaza, utvrđuju se sljedeće nagrade kako slijedi:  

 

     Balkon:                                            Dvorište:                               Ulaz u stambenu zgradu:

I nagrada      300 KM                    I  nagrada      400 KM                       I  nagrada     500 KM

II nagrada     200 KM                    II  nagrada     300 KM                       II  nagrada    400 KM

III nagrada    100 KM                    III  nagrada   200 KM                       III  nagrada    300 KM

 

 V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za izbor  hortikulturno  najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu na području Općine Novi Grad Sarajevo  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju   uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata:

 

A)  Za izbor  hortikulturno najuređenijeg balkona:

1) Opća dokumentacija:

 Dokaz da je vlasnik  ili korisnik stambene jedinice u okviru koje se nalazi balkon :

- Zemljišnoknjižni izvadak vlasnika stambene jedinice u sklopu koje se nalazi hortikulturno uređeni balkon , Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Sudska presuda, Ugovor o zakupu stambene jedinice sa ZK izvadkom vlasnika stambene jedinice i dr.

- Prijava o mjestu boravka

2) Dodatna (posebna)  dokumentacija

- Certifikat o završenoj edukaciji iz oblasti hortikulturnog uređenja balkona, dvorišta i ulaza u   stambene zgrade

B) Za izbor hortikulturno najuređenijeg dvorišta:

 

1) Opća dokumentacija:

- Dokaz da je vlasnik  ili korisnik  hortikulturno uređenog  dvorišta:

- Zemljišnoknjižni izvadak vlasnika zemljišta na kojem se nalazi hortikulturno uređeno dvorište,  

- Kupoprodajni ugovor tj. Ugovor o poklonu, Rješenje nadležnog organa ili sudska presuda ,    

- Ugovor o zakupu zemljišta sa ZK izvadkom vlasnika zemljišta i dr.

- Prijava o mjestu boravka

 

2) Dodatna (posebna)  dokumentacija

- Certifikat o završenoj edukaciji iz oblasti hortikulturnog uređenja balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade

C) Za izbor   hortikulturno najuređenijeg ulaza u stambenu zgradu:

1) Opća dokumentacija

- Dokaz nadležnog organa ili upravnika zgrade za predstavnika etažnih vlasnika zgrade kolektivnog stanovanja ulaza koji aplicira za izbor hortikulturno najuređenijeg ulaza u stambenu zgradu

 

2) Dodatna (posebna)  dokumentacija

- Certifikat o završenoj edukaciji iz oblasti hortikulturnog uređenja balkona, dvorišta i ulaza u  stambene zgrade

 

Napomena:

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

 

VI  PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Originalni obrasci zahtjeva  za  izbor  hortikulturno  najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu na području Općine Novi Grad Sarajevo  mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjev za  izbor  hortikulturno  najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za izbor hortikulturno najuređenijih  dvorišta privrednih subjek ata,  balkona, ulaza u stambene zgrade, dvorišta individualnih stambenih objekata i drugih hortikulturno  uređenih površina na području općine Novi Grad Sarajevo putem Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, poštom preporučeno ili predajom na protokol  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Delalić Nermina, tel. 033/291-253, email poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba 
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste za    izbor  hortikulturno  najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu na području Općine Novi Grad Sarajevo    izvršiće Komisija za  izbor hortikulturno najuređenijih  dvorišta privrednih subjekata,  balkona, ulaza u stambene zgrade, dvorišta individualnih stambenih objekata i drugih hortikulturno  uređenih površina na području općine Novi Grad Sarajevo   na osnovu kriterija utvrđenih u poglavlju III ovog javnog poziva shodno Pravilniku o  izboru  hortikulturno najuređenijeg  balkona, dvorišta i ulaza u   stambenu zgradu.

Na prijedlog Komisije, Općinski načelnik  donosi Odluku o izboru najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza  u stambenu zgradu.

O rezultatima Javnog poziva nadležna služba obavještava kandidate koji u roku od 8 dana po dostavljanju obavještenja mogu izjaviti Prigovor Općinskom načelniku.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o isplati sredstava shodno utvrđenoj nagradi. 

 

VIII NAPOMENA

- fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene (original  predati dokumenti neće biti  vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje    

 

- Zahtjev za izbor hortikulturno najuređenijeg balkona

- Zahtjev za izbor hortikulturno najuređenijeg dvorišta

- Zahtjev za izbor hortikulturno najuređenijeg ulaza u stambenu zgradu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: