Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede

Datum objave:06.05.2019. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

GRAD ZENICA

 

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini na području Grada Zenica broj: 01-01-5899/19 od 05.03.2019. godine, Grad Zenica, putem Službe za privredu i upravljanje razvojem, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice, koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

 

II. NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namjenjena za za nabavku životinja, plastenika i sadnog materijala. Ukupan iznos javnog poziva je do 40.000,00KM. Podsticajna sredstva po jednom vlasniku obrta iznose maksimalno 3.000,00KM.

 

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće za odobravanje sredstava u proširenju proizvodnje u poljoprivredi imaju vlasnici registrovanih obrta u oblasti poljoprivrede:

- kojima sredstva iz ove vrste podsticaja nisu dodijeljena u prethodnoj godini,

- čiji je obrt upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,

- koji se bave jednom od dolje navedenih poljoprivrednih proizvodnji, te u istoj proizvodnji posjeduju:

• minimalno 2 muzne krave

• minimalno 5 grla tovnih junadi

• minimalno 50 ovaca

• minimalno 25 koza

• minimalno 5.000 tovnih pilića

• minimalno 500 koka nosilica

• minimalno 5 rasplodnih krmača

• minimalno 30 tovnih prasadi

• minimalno 30 pčelinjih društava

• minimalno 200m2 plastenika ili staklenika

• minimalno 2 dunuma pod jagodičastim voćem

• minimalno 3 dunuma intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće).

 

IV. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji djelatnosti - poljoprivreda (osnovna ili dodatna djelatnost)

2. Uvjerenje da vlasnici obrta nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa

3. Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da će odobrena novčana sredstva namjenski utrošiti i registrovanu djelatnost održavati minimalno 24 mjeseca

4. Predračun o nabavci (kupovini) izdat na ime registrovanog obrta

5. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku - Kantonalni ured Zenica)

6. Potvrdu o otvorenom aktivnom računu

 

V. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnik. Komisija će izvršiti odabir korisnika na osnovu prispjelih prijava, provjerene dokumentacije i uviđaja na terenu. Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

NAPOMENA:

Vlasnici poljoprivrednih obrta, koji ostvare pravo na podsticaj u proširenju proizvodnje u oblasti poljoprivrede, ne mogu ostvariti podsticaj za refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti).

 

VI. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja na Protokol Grada Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, kancelarija broj 322 ili na broj telefona 032/447-706, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: