Nabavka usluga nadzornog organa-inženjera nad implementacijom ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji- EPC ugovor (po sistemu ključ u ruke) za termoeletranu Banovići, blok 1-350MW broj: 1669/15 od 24.11.2015.g.

Datum objave:18.01.2019. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

565-1-2-70-3-4/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mirela Zejnilović
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE NADZORNOG ORGANA-INŽENJERA NAD IMPLEMENTACIJOM UGOVORA O INŽENJERINGU, NABAVCI I IZGRADNJI-
EPC UGOVOR (po sistemu "Ključ u ruke") ZA TERMOELETRANU BANOVIĆI, BLOK 1-350MW BROJ: 1669/15 OD 24.11.2015.g


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71520000-9 Usluge građevinskog nadzora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.3.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.3.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.3.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Armije Bih 52, sala 34 direkcije Rudnika


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mirela Zejnilović
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-356
Faks (035) 870-356
Elektronska pošta javne.nabavke@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba 

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name Coal mines Banovići
UIN 4209329530001
Contact person Mirela Zejnilović
Address Armije Bosne i Hercegovine 52
Postal code 75290 Banovići (bhp sa)
Municipality/City Banovići
Telephone (035) 870-600
Fax number (035) 875-166
Email address direktor@rmub.ba
Website address www.rmub.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Services of the Supervisory authority – “the Engineer” – during the implementation of the Engineering, Procurement and
Construction Contract – EPC Contract (in accordance with “the turnkey system”) for TPP Banovići, unit 1-350 MW No.
1669/15 from 24th November 2015

II 1.b. Description of the object of the contract


Services of the Supervisory authority – “the Engineer” – during the implementation of the Engineering, Procurement and
Construction Contract – EPC Contract (in accordance with “the turnkey system”) for TPP Banovići, unit 1-350 MW No.
1669/15 from 24th November 2015

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71520000-9 Construction supervision services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given in tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

4.3.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.3.2019. 10:00:00
Address and place Armije BiH 52, 75290 Banovići

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
565-1-2-70-3-4/19
PODIJELI:

Najnovije vijesti