Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.02.2020. 15:36

Obavještenje o podnošenјu zahtjeva za odobravanјe studije uticaja na životnu sredinu za projekat MHE Rastoka na rijeci Rastoka, opština Ribnik

Izvor: Akta.ba, 12.02.2020.

OPŠTINA RIBNIK O

djelјenje za privredu i razvoj

 

Broj: 04-96-2-1/20

Datum: 07.02.2020. god.

 

Na osnovu člana 69. Zakona o zaštiti životne sredine („ Službeni glasnik Republike Srpske „ 71/12, 79/15) i člana 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske putem Odjelјenja za privredui razvoj opštine Ribnik obavještava zainteresovanu javnost o :

 

PODNOŠENјU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANјE STUDIJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ZA PROJEKAT MHE "RASTOKA" NA RIJECI RASTOKA, INSTALISANE SNAGE 249 kW, OPŠTINA RIBNIK, INVESTITORA D.O.O. "ŠILING СOMPANY" Ribnik.

 

Dana 07.02.2020. godine, ovom organu dostavlјena je Studija uticaja na životnu sredinu za projekat MHE "RASTOKA" na rijeci Rastoka, instalisane snage 249 kW, investitora D.O.O. "ŠILING СOMPANY" Ribnik, sa nacrtom dokumenata, radi davanja mišlјenja u vezi sa sadržajem i obimom studije.

Javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za projekat MHE "RASTOKA" na rijeci Rastoka, instalisane snage 249 kW, sa nacrtom dokumenata, investitora D.O.O. "ŠILING СOMPANY" Ribnik, biće obezbijeđen u prosorijama opštine Ribnik u periodu od 07.02.2020 do 07.04.2020. godine.

Javna rasprava o zahtjevu i Studiji uticaja na životnu sredinu za projekat MHE "RASTOKA" na rijeci Rastoka, instalisane snage 249 kW, održaće se 28.02.2020. godine u sali SO Ribnik, zgrada opštine Ribnik, sa početkom u 11,00 časova.

Rok za podnošenje pismenih primjedbi i mišlјenja o Studiji uticaja na životnu sredinu za projekat MHE "RASTOKA" na rijeci Rastoka, instalisane snage 249 kW, je 30 dana od dana održavanja javne rasprave.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišlјenja u pisanoj formi poštom na adresu opština Ribnik, Odjelјenje za privredu 79288 Gornji Ribnik, ili lično u centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala).

 

Dostavlјena mišlјenja će biti dostavlјena na dalјi postupak Ministarstvu za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: