Obavještenje o prijavi koncentracije privrednog subjekta G-Petrol d.o.o. Sarajevo, zakup 4 (četiri) benzinske stanice i to: Doljani (opština Čapljina), Gabela (opština Čapljina), Veljači (opština Ljubuški) i Grude (opština Grude)

Datum objave: 29.05.2020. 08:52 / Izvor: Dnevni list, 29.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA      

Konkurencijsko vijeće

 

Broj: UP-02-26-1-12-8/20

Sarajevo, 27.5.2020. godine

 

 

Na osnovu člana 25.,a u vezi sa članom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine daje

 

OBAVIJEST

o Prijavi koncentracije

 

1. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovineje dana 16.3.2020. godine pod brojem:UP-02-26-l-12-l /20 zaprimilo Prijavu koncentracije podnesenu od strane privrednog subjekta ,,G-Petrol d.o.o.“ Sarajevo, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo,koja se odnosi na zakup 4 (četiri) benzinske stanice i to: Doljani (opština Čapljina), Gabela (opština Čapljina), Veljači (opština Ljubuški) i Grude (opština Grude), sa periodom zakupa u trajanju od 15 godina od dana preuzimanja.

Pravni oblik predmetne koncentracije jesticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugima, koja će nastati dugoročnim zakupom poslovnih prostora,u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) pod 3) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05,76/07 i 80/09).

2. Predmetna koncentracija, prema podacima iz prijave, će imati učinak na relevantnom tržištu trgovine na malo motornim gorivima u specijaiizovanim prodavnicama, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

3. Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na navedenom relevantnom tržištu ili druge privredne subjekte koji djeluju na drugim tržištima, na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati učinak, te druge institucije ili udruženja koja imaju odgovarajuća saznanja o relevantnom tržištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja u vremenskom roku od 8 dana, na adresu - Dubrovačka 6,71000 Sarajevo, ili fax 033/ 251408.

4. Obavijest će biti objavljena u dnevnim novinama i na internet stranici Konkurencijskog vijeća www.bihkonk.gov.ba

 

Predsjednica Mr. Arijana Regoda-Dražić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: