(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog Administrativnog centra Gradske uprave Doboj

Datum objave: 19.07.2021. 11:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

103-1-3-29-4-88/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Radislav Mišić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog Administrativnog centra Gradske uprave Doboj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog Administrativnog centra Gradske uprave Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, Ul.Hilandarska br.1

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalni rok za izvršenje radova 3 (tri) godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 50,00 %
2 Garancija 5,00 %
3 Rok isporuke 45,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

6.7.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-3-29-4-88/21
PODIJELI: