Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv poduzetnicama za dostavljanje plana za pokretanje obrta/biznisa - Odvažne i hrabre, to ste vi

Datum objave: 22.02.2022. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2022.

Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinima dodjele sredstava u okviru projekta

„Odvažne i hrabre, to ste vi"

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način dodjele finansijskih sredstava u okviru projekta „Odvažne i hrabre to ste vi" koji organizuje Bingo d.o.o Tuzla sa partnerima projekta.

 

1.CILJEVI PROJEKTA

Cilj ovog projekta jeste dodjela sredstava za sufinansiranje razvoja poduzetništva, odnosno za otpočinjanje samostalnog biznisa ili unapređenje već postojećeg. Ciljna grupa projekta su žene poduzetnice koje već imaju vlastiti biznis ili ga planiraju pokrenuti(start up-i).

 

2.PODRŠKA

Dodjeljujemo pet (5) grantova u vidu bespovratne finansijske podrške u iznosima od:

•          7.000 KM - 1 grant

•          5.000 KM - 1 grant

•          3.000 KM - 1 grant

•          2.000 KM - 2 granta

Grantovi će biti dodjeljeni za najbolje ocijenjene poslovne ideje.

 

3. KORISNICE

U ciljne korisnice podsticaja spadaju zaposlene i nezaposlene žene koje svoje prijave dostave u periodu od 22.2.2022. do 6.3.2022. godine:

a) Za zaposlene žene koje već posjeduju vlastiti obrt/biznis (registrovan nakon 31.12.2021.godine) i imaju ideju koja će unaprijediti njihovo poslovanje moraju dostaviti dokaz:

•          da je privredni subjekat registrovan nakon 31.12.2021.godine

•          da je vlasnik obrta/biznisa osoba ženskog spola koja podnosi prijavu na projekat

•          da je osnivačica/vlasnica državljanka BiH,

•          da popune obrazac za prijavu dostupan na www.bingobih.ba

 

b) Za nezaposlene žene koji žele pokrenuti novi obrt-biznis (start up projekat):

•          da imaju ideju za pokretanje posla

•          da popune obrazac za prijavu koji je dostupan na www.bingobih.ba

•          da je aplikant osoba ženskog spola

•          da je aplikantica državljanka BiH

 

4. NAČIN OCJENJIVANJA

Uvid u pristigle prijave imat će žiri za predselekciju imenovan od strane organizatora, koji će odabrati po pet projekata za četiri granta (ukupno 20: pet projekata za grant od 7.000 KM, pet projekata za grant od 5.000 KM, pet projekata za grant od 3.000 KM, te pet projekata za oba granta po 2.000 KM).

Prilikom odabira u obzir će se uzimati i bodovati:

-           Kvalitet poslovne ideje

-           Održivost poslovnog poduhvata

-           Inovativnost

-           Finansijski proračun

-           Vlastito učešće

-           Posjedovanje znanja i vještina u oblasti u kojima biznis/obrt djeluje

-           Očekivani broj zaposlenih

Pet prijedloga po grantu koje prema mišljenju žirija za predselekciju sakupi najviše bodova objavit ćemo na Bingo web i Facebook stranici i za iste će se moći online glasati. Dodjela grantova ovisit će o ukupnom prosječnom broju bodova sakupljenih online glasanjem i prosječnom broju bodova žirija za finalnu selekciju. Za ocjenu se koristi skala od 1 do 5 bodova. Dobitnica granta je najviše rangirana u svojoj kategoriji, osim u slučaju granta od 2.000 KM, gdje su dobitnice prvoplasirana i drugoplasirana u kategoriji.

Ukupan broj bodova predstavlja zbir prosječnih bodova svih članova žirija i sakupljenih glasova putem online glasanja.

Žiri za predselekciju sastoji se iz dva člana koja će imenovati Organizator. Žiri za finalnu selekciju sastoji se od pet članova koje će imenovati Organizator.

Aplikantice koje prođu predselekciju i uđu u krug online glasanja trebaju dostaviti sljedeće podatke: fotografiju, kratko predstavljanje po izboru aplikantice (zaposlena/nezaposlena, snovi/ideje, zanimljivosti u maksimalno dvije rečenice). Podaci će se korisiti isključivo u svrhu kreiranja materijala za objavu u online formi za glasanje.

Dobitnice grantova su obavezne prisustvovati dodjeli grantova na završnoj konferenciji za medije u

Bingo City Centeru u Sarajevu 23.3.2022. godine. Satnica konferencije će biti naknadno objavljena.

Lični podaci će se koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, i neće biti objavljeni prije nego aplikantica da saglasnost.

 

5. PREDMET FINANSIRANJA/SUFINANSIRANJA

Projektom je moguće planirati finansiranje/sufinansiranje troškova poput:

• direktni troškovi registracije obrta/biznisa

•          kupovina opreme

•          kupovina alata, mašina, repromaterijala i sl.

•          troškovi marketinške promocije

 

Projektom nije moguće planirati sufinansiranje direktnih troškova poslovanja poput:

•          troškovi plata i doprinosa

•          troškovi komunalija

•          troškovi električne energije

•          troškovi telefona

•          troškovi zakupa poslovnog prostora

•          troškovi obuka i edukacija

Iz sredstava poticaja neće se finansirati troškovi koji su nastali prije odabira korisnika i potpisivanja ugovora sa istim.

 

6.         PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Projekat mora sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac Aplikantice koje ostvare pravo na podršku u obavezi su dostaviti:

1.Prijava mjesta prebivališta (CIPS prijava)

2.Uvjerenje o državljanstvu ili rodni list

3.Kopija rješenja o registraciji (za postojeće biznise)

4.Predračun, račun, ugovor ili druga dokumentacija koja je predmet sufinansiranja

5.Dodatnu dokumentaciju ukoliko se tokom realizacije pojavi potreba, a sve u skladu sa dogovorom na relaciji kompanija Bingo i partneri i korisnica sredstava.

Lični podaci će se koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, i neće biti objavljeni prije nego aplikantica da saglasnost.

 

7.DINAMIKA I ROKOVI

Predviđeni vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je sljedeći:

-           Poziv ostaje otvoren od 22.2. do 6.3.2022. do 23:59.

-           U periodu od 7.3. do 13.3. pristigle prijave ocjenjivat će stručni žiri za predselekciju.

-           Dana 14.3. u 11:00 pet najboljih ideja po grantu za pokretanje/unapređenje biznisa bit će objavljeno na Bingo web i Facebook stranici. Za objavljene ideje će biti omogućeno online glasanje.

-           Dana 20.3. u 9:00 završava online glasanje

-           Dana 21.3. bodovanje žirija za finalnu selekciju

-           Dana 22.3.2022. u 10:00 bit će objavljena konačna raspodjela sredstava

-           Dana 23.3.2022. u 12:00 bit će organizovana dodjela sredstava i press konferencija u Bingo City Centru u Sarajevu.

-           U periodu od 25.3. do 1.8.2022. implementacija dodijeljenih sredstava. Kompanija Bingo zadržava pravo da bude direktno uključena u monitoring i to na način da dodjelu sredstava vrši tek nakon što aplikantica ispuni uslove (dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu u poglavlju 7.). Korisnice sredstava koje tek planiraju registrovati biznis, proces registracije trebaju završiti najkasnije do 1.8.2022. godine.

 

8. DODATNE INFORMACIJE

U slučaju pitanja i dodatnih informacija upite slati na mail adresu amina.celikovic@bingotuzla.ba ili pozvati na broj telefona 035 368 568.

Kompanija Bingo zadržava pravo da proširi Pravilnik ukoliko se u vremenu dok je otvoren poziv dođe do zaključka na osnovu upita zainteresovanih aplikantica, da postoje stavke koje su dvosmislene. Sve izmjene Pravilnika bit će objavljene na web stranici www.bingobih.ba sa tačno navedenim izmjenama.

Prijavni formular za učešće možete preuzeti ovdje https://bit.ly/3v7Wg5G

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: