Prodaja privredne zgrade Hala 9 u Zenici

Datum objave:06.05.2020. 08:38 / Izvor: Naša riječ, 05.05.2020.

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA “ZENICA“ d.o.o. ZENICA ,,u stečaju" stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

o prodaji Privredne zgrade „Hala 9“ usmenim javnim nadmetanjem

 

Prodaje se predmetna nekretnina u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi u Zenici, Industrijska zona „Hala 9“, sagrađena na parceli broj k.č.330/20 zk uložak 624, K.O. Zenica I, što u naravi čini zgradu površine 1392 m2, procijenjena po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na ukupan iznos od:

599.870.00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne nekretnine po principu ,,viđeno-kupljeno“.

U usmenom javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 5.000,00 KM.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10030701 43 kod ASA banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja. Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa. Nekretnina koja se ovim Oglasom prodaje može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon stečajnog upravnika broj 061/130-860.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se na licu mjesta, u utorak 12.05.2020. godine sa početkom u 13,00 sati.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: