Prodaja privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju u pravnom i fizičkom stanju

Datum objave: 26.05.2022. 12:41 / Izvor: Večernji List, 26.05.2022.

U skladu sa odredbama člana 101,102,103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06,52/18 te Zapisnik/Rješenja Općinskog suda u Sarajevu- Skupštine povje'rilaca Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju broj: 65 0 St 569320 16 St od 13.04.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju broj: 29-2/2022, stečajni upravnik „Hidrogradnja" Sarajevo u stečaju objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja

Početna cijena 88.067.552.50KM

 

USLOVI PRODAJE:

1.Privredni subjekat Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju prodavače se u pravnom i fizičkom stanjulna dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije.

2.Predaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3.Navedena vrijednost privrednog subjekta je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i privredni subjekat ne može se prodavati ispod te cijene.

4.Prodaja privrednog subjekta javnim nadmetanjem održaće se dana 23.06.2022.godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža- Sarajevo.

5.Nastavak poslovanja - osnovne djelatnosti Hidrogradnja d.d. Sarajevo, uz zadržavanje postojeće radne snage.

6.Sve takse i poreze za prenos vlasništva privrednog subjekta plaća kupac, te pripremu dokumentacije i pravne radnje za prenos vlasništva.

 

PRAVO UČEŠĆA:

1.Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 1% od početne cijene   odnosno iznos od 880.675,52KM

2.Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo ili na račun broj: 186101031030 4671 kod Turkish Ziraat banke, tako da uplaćeno osiguranje pristigne na naznačeni račun do 23.06.2022.godine do 10,00 sati.

3.Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos osiguranja do navedenog datuma i sata, ako do tog datuma nije uplaćen iznos osiguranja kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4.Sva pravna i fizička lica obavezni su otkupiti tendersku dokumentaciju, u kojoj se nalaze svi podaci o privrednom subjektu koji se prodaje. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 2.000,00KM.

5.Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6.Zainteresovani ponuđači nakon otkupa tenderske dokumentacije, uz pismenu najavu (2 dana prije) mogu izvršiti uvid u stvarno stanje i tražiti dodatna pojašnjenja uz sačinjavanja Zapisnika o obavljenom razgovoru i dobijenim informacijama.

7.Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 061/338-937.

8.Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9.Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10.Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao i sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio tenderske dokumentacije.

11.Stečajni upravnik zadržava pravo da zbog nepredviđenih okolnosti izvrši izmjene Javnog oglasa.

 

Stečajni upravnik

Zijad Fazlagić dipl.ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: