Prodaja proizvodno-poslovnih objekata: fabrički krug, stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar), auto baza, fabrika stolica, transportna sredstva i mašine...

Datum objave: 27.02.2018. 13:42 / Izvor: Dnevni Avaz, 27.02.2018.

„KONJUH" d.d. Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju

Ul. Prva ulica 57

75270 Živinice

 

Broj: 32 0 St 268798 16 St/4

Dana: 26.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1.  „KONJUH" d.d. Živinice, za proizvodnju i promet namještaja - u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu:

Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

LOT. 1. Fabrički krug PL 469,

Upravna zgrada fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/25 - Upravna zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/24 površine 316 m2,

Magacin repro materijala sagrađen na k.č. 1355/22 -Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/21 površine 997 m2

Salon namještaja sa magacinom sagrađen na k.č. 1355/21-Magacin stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/20 površine 749 m2.

Radnički restoran sagrađen na k.č. 1355/27- Radnički restoran što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/26 površine 525 m2',

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/36- Fabrika stolova površine što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/37 površine 2.568 m2,

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/20-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/19 površine površine 3.107 m2,,

Fabrika stolova sagrađena , na k.č. 1355/37-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/38 površine površine 4.009 m2',

Fabrika stolova sagrađena , na k.č. 1355/38-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/39 površine površine 4.655 m2

Kotlana-energana sagrađena . na k.č. 1355/26-Kotlana što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/25 površine površine 823 m2,

Magacin gotovih proizvoda sagrađen , na k.č. 1355/24-Magacin gotovih proizvoda što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/23 površine 2.715 m2,

Magacin gotovih proizvoda sagrađen . na k.č. 1355/23-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/22 površine 1.865 m2,

Pilana sagrađena na k.č. 1355/17-Pilana što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/16 površine 1.602 m2,

Krojačnica sagrađena na k.č. 1355/15-Krojačnica što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/14 površine 1.564 m2,

Parketara sagrađena na k.č. 1355/14-Fabrika parketa što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/13 površine 486 m2,

Nadstrešnica sagrađena na k.č. 1355/16-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/15 površine 979 m2,

Sušara 1- Bosanka sagrađena , na k.č. 1355/13-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/12 površine 615 m2,

Sušara 1- Bosanka sagrađena , na k.č. 1355/13-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/12 površine 615 m2,

Sušara 2- Američka sagrađena, na k.č. 1355/12-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/11 površine 930 m2,

Sušara 3- Žičnica sagrađena, na k.č. 1355/11-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/10 površine 702 m2,

Sušara 4-Bolman sagrađena, na k.č. 1355/10-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/9 površine 823 m2,

Upravna zgrada sa radionom i vatrogasnim spremištem sagrađena na k.č. 1355/8-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/7 površine 1.395 m2,

Nadstrešnica suhi elementi sagrađena na k.č. 1355/9 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/8 površine 2.406 m2,

Portirnica sjever sagrađena na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30. (nije uplanjena)

Nadstrešnica briket sagrađena na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30 (nije uplanjena)

Trafostanica sagrađena  na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30,

Priručno skladište zapaljivih materija sagrađeno na k.č. 1355/1 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/1

Nadstrešnica kod energane sagrađena na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Priručno skladište zapaljivih materija sagrađeno na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Dimnjak sagrađen . na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Pomoćni objekt šupa kod bazena sagrađen na k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Pomoćni objekt šupa kod pruge sagrađena na k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Bazen furniri dio k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Portirnica glavna kapija sagrađena dio. k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Nadstrešnica jug kod arhiva sagrađena , na k.č. 1355/2 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/4 površine 791 m2

Garaža furniri sagrađena .na k.č. 1355/19 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/18 pvršine 517 m2

Arhiva sagrađena na k.č. 1355/32 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/31 pvršine 118m2'.

Portirnica jug sagrađena . na k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28.

Fabrika furnira i drvna galanterija sagrađena , na k.č. 1355/18-Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/17 neuplanjena i .na k.č. 1355/33 Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/32 neuplanjena,

Fabrika furnira (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata na k.č. 1355/18- Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/17 površine 5.079 m2

Fabrika furnira (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata na k.č. 1355/33-Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/32 površine 4.121 m2.

Fabrički krug (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata Fabrike furnira na k.č. 1355/34-Fabrički krug sto po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/33 površine 1.646 m2.

Fabrička (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata Fabrike furnira na k.č. 1355/35-Fabrika što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/34 površine 1.112 m2.

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/1 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/1 površine 52.188 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Priručno skladište zapaljivih materija),

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/28 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/27 površine 1984 m2

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28 površine 8760 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Portirnica jug),

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29 površine 21.742 m2 na kojoj su izgrađeni neuplanjeni objekti (Pomoćni objekt šupa kod bazena. Pomoćni objekt šupa kod pruge, bazen Furniri)

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355 31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30 površine 26.868 m2 na kojoj su izgrađeni neuplanjeni objekti.(portirnica sjever, nadstrešnica briketara, trafo stanica, priručno skladište zapaljivih materijala, nadstrešnica kod energane, dimnjak, portirnica glavna kapija) 

 

Ukupna početna vrijednost nekretnina PL469 iznosi 38.344.668.61 KM

 

1.2.  Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar,) prema popisnoj listi

1.2.1. Fabrika stolica i stolova, Energana sa održavanjem i autosaobraćajem

Ukupna vrijednost iznosi  2.481.649,40 KM plus PDV

1.2.2 Fabrika elemenata

Ukupna vrijednost iznosi  666.803,10 KM plus PDV

1.2.3. Fabrika furnira

Ukupna vrijednost iznosi   1.392.124,30 KM plus PDV

Ukupna vrijednost 1.2. (1.2.1.+ 1.2.2+1.2.3)... 4.540.576,80 KM plus PDV

Ukupno početna prodajna cijena LOT. I. (1.1+1.2).. 42.885.245.41KM

 

1.3. LOT II. Auto baza PL 3350

Benzinska pumpa izgrađena na k.č.1355/3 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/6 površine 168 m2,

Autobaza radionice izgrađena na k.č.1355/7 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 838/3 površine površine 865 m2,

Autobaza radiona-Drštvene prostorije izgrađena na k.č.1355/6 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 837/10; 837/11; KO Živinice, i 1315/6, 1316/4 KO Đurđevik ZK.UL.266 površine 662m2

Upravna zgrada izgrađena na k.č.1355/5 što po ZK.UL.266 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1317/23 KO Đurđevik površine površine 163 m2

Magacin izgrađena na k.č. 1355/4 Autobaza, kuća i zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 838/2, 837/7, 838/8, 817/5 KO Živinice i 1315/1, 1315/5, 1316/3, , KO Đurđevik ZK.UL.266, 1317/6, i 1317/7, površine površine 187 m2.

Pomoćni objekat izgrađena na k.č. 1355/4 dio -Autobaza što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/5.

Zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1355/4 Autobaza-Dvorište što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 838/2, 837/7, 838/8, 817/5 KO Živinice i 1315/1, 1315/5,1316/3, KO Đurđevik ZK.UL.266 , 1317/6,1317/7 površine 3553 m2.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. II. 1.163.845.074 KM

 

1.4. LOT III. Fabrika stolica PL 468

Poslovna zgrada u privredi-Fabrika stolica izgrađena na k.č. 1001/7 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1176/24 površine 6.228 m2,

Restoran sa kancelarijama izgrađena na k.č. 1001/12-Društvene prostorije što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1176/32 površine 396 m2,

Pomoćni objekti izgrađena na k.č. 1001/1-Kuća i zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/1 i 1176/10 površine 170 m2,

Portirnica izgrađena na k.č. 1001/17- Kuća i zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/5 površine 20 m2,

Zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1001/1- Zemljište uz privrednu zgradu što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/1, 1176/10 površine 4.514m2.

Zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1001/17- Zemljište uz privrednu zgradu što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/5, površine 577 m2.

Ukupna početna prodajna cijena LOT. III. PL 468 iznosi 3.399.062.28 KM

 

1.5.LOT IV Transportna sredstva i mašine

1. Putničko vozilo "AUDI", tip S6 broj šasije WAUZZZ4AZSN040353, broj motora ABC111140, Motor 2598ccm,110 KW, benzin, boja zelena metalik, godina proizvodnje 1994 početna cijena 1.440,00 KM bez PDV.

2. Teretno vozilo "VOLKSWAGEN", tip 9KVF CADY, broj šasije WV1ZZZ9KZVR510640, broj motora AEX634879,44KW, boja bijela 01, godina proizvodnje 1997 početna cijena 864,00 KM bez PDV,

3. Teretno vozilo"VOLVO, tip N10 broj šasije YV2D0A1B6RA225284 broj motora S67717262201, Motor 13743ccm, 240KW, boja plava metalik, godina proizvodnje 1994 početna cijena 10.800,00 KM bez PDV u

voznom stanju.

4. Teretno vozilo"FIAT",tip DUCATO 230, boja bijela, zatvorena karoserija, broj šasije ZFA23000005051846, godina proizvodnje 1994, početna cijena 864,00 KM bez PDV.

5. Teretno vozilo "VOLKSWAGEN", tip CADY, 40 KW, boja bijela 01, početna cijena 864,00 KM bez PDV.

6.Teretno vozilo"FlAT",tip DUCATO 230, boja bijela, zatvorena karoserija, godina proizvodnje 1994, bez motora, početna cijena 300,00 KM bez PDV.

7. "Priko!ica kamionska"dvoosovinska bez stranica, broj šasije 7901120, boja žuta početna cijena 600,00 KM bez PDV.

8. Mašinski dio tokarski stroj, početna cijena 3.250,00 KM bez PDV

9.  Automatski tokarski stroj "Hempel" početna cijena 8.000,00 KM bez PDV

10. Tokarska brusilica "Hempel" početna cijena  8.000,00 KM bez PDV

11. Kontaktna brusilica "Lofell" početna cijena  7.000,00 KM bez PDV

12. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena  2.500,00 KM bez PDV

13. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 2.500,00 KM bez PDV

14. Tračna pila'Arsenije Spasić" početna cijena   2.500,00 KM bez PDV

15. Nadstolna glodalica "Žičnica" početna cijena  3.000,00 KM bez PDV

16. Četverostrana oblarica "Ledinek" početna cijena  25.000,00 KM bez PDV

 

B. Cijena i način prodaje

1 .Navedena imovina pod rednim brojem (1.1+1.2). se prodaje kao cjelina lot I. 2.Navedena imovina pod rednim brojem 1.3. se prodaje kao cijelina lot II. 3 .Navedena imovina pod rednim brojem 1.4. se prodaje kao cijelina lot III.

4. Navedena imovina pod rednim brojem 1.5. lot IV. se prodaje pojedinačno

5. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun firme „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju kod ASA BANKA d.d. Sarajevo broj: 1346301001898745, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju i redni broj za koji se nadmeću, najkasnije 16.03.2018. godine (petak) pečat banke ili pošte.

2.Svi učesnici prije početka Usmenog javnog nadmetanja će potpisati izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeli na sebe obavezu uplate poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekretnine, te svih drugih troškova vezanih za prenos prava vlasništva,

3. Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenon javnom nadmetanju mogu biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 100.000,00 KM, a za stavke LOT-a IV od 10.00KM, do 50,00 KM

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem za LOT I, II i III će se održati 19.03. 2018. godine (ponedeljak) u 12 sati u Općinskom sudu Tuzla sala broj: 115/5. Sprat, a za LOT IV prodaja će se održati 16.03.2018. eodine (petak) u 12.00 časova u prostorijama „KONJUH" d.d. Živinice, UL Prva ulica 57, Živinice.

5. Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

7.Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

8. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

9. Prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

11. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od trideset (30) dana po prijemu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača,

12. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu, može se pogledati svakog radnog dana od 07-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/421 074,035/774 114.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: