Prodaja proizvodno-poslovnih objekata unutar kruga Tvornice, zemljišta, Auto baze, Fabrike stolica i stolova, Radničkog restorana, transportnih sredstava i mašina

Datum objave: 21.01.2019. 09:34 / Izvor: Dnevni Avaz, 21.01.2019.

„KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju

Ul. Prva ulica 57

75270 Živinice

 

Broj: 32 0 St 268798 16 St/11

Dana,18.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1. „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu:

1.1. Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvomice, više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

 

LOT. I. Fabrički krug PL 469,

Upravna zgrada fabrika stolova sagradena na k.č. 1355/25- Upravna zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/24 površine 316 m2,

Magacin repro materijala sagrađen na k.č. 1355/22-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/21 površine 997 m2

Salon namještaja sa magacinom sagrađen na k.č. 1355/21-Magacin stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/20 površine 749 m2,

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/36- Fabrika stolova površine što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/37 površine 2.568 m2,

Fabrika stolova sagradena na k.č. 1355/20-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/19 površinc površine 3.107 m2,

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/37-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/38 površine površine 4.009 m2,

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/38-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcclama starog premjera k.č. broj 817/39 površine površine 4.655 m2,

Kotlana-energana sagrađena. na k.č. 1355/26-KotIana što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/25 površine površine 823 m2,

Magacin gotovih proizvoda sagrađen . na k.č. 1355/24-Magacin gotovih proizvoda što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/23 površine 2.715 m2,

Magacin gotovih proizvoda sagrađen . na k.č. 1355/23-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjerak.č. broj 817/22 površine 1.865 m2,

Portirnica sjever sagrađena na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30. (nije uplanjena)

Nadstrešnica briket sagradena na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30 (nije uplanjena)

Trafostanica sagrađena na k.č. 1355/31 štopo ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30, Nadstrešnica kod energane sagrađena. na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Priručno skladište zapaljivih materija sagrađeno , na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Dimnjak sagrađen na k.č. 1355/31 što po ZKUL.239 odgovara parcelama starog premjerak.č. broj 817/30. Pomočni objekt šupa kod bazena sagrađen na k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Pomoćni objekt šupa kod pruge sagradena , na k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjerak.č. broj 817/29.

Bazen furniri dio k.č. 1355/30 što poZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29. Portirnica glavna kapija sagrađena dio. k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.ć. broj 817/30.

Garaža furniri sagrađena , na k.č. 1355/19 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broi 817/18 pvršine 517 m2

Arhiva sagrađena  na k.č. 1355/32 što po ZKUL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/31 pvršine 118 m2 .

Portirnica jug sagrađena ,na k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28. Fabrika furnira (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata na k.č. 1355/18- Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcclama starog premjera k.č. broj 817/17 površine 5.079 m2

Fabrika furnira (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata na k.č. 1355/33- Fabrika furnira što po ZKUL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/32 površine 4.121 m2.

Fabrički krug (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata Fabrike furnira na k.č. 1355/34- Fabrički krag što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/33 površine 1.646 m2.

Fabrička (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata Fabrike fiirnira na k.ć. 1355/35- Fabrika što po ZK.UL.239 odgovara parcelama slarog prcmjcra k.č. broj 817/34 površine 1.112 m2.

Zem|ište uz privrednu zgradu k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29 površine 21.742 m2 na kojoj su izgradeni neuplanjeni objekti (Pomoćni objekt šupa kod bazena, Pomoćni objekt šupa kod pruge, bazen Fumiri)

Zemlište uz privrednu z.gradu k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30 površine 26.868 nr, na kojoj su izgrađeni neuplanjeni objekti

(Portirnica sjever, Nadstrešnica briketara, Trafo stanica, Primčno skladište zapaljivih malerijala, Nadstrešnica kod energane, Dimnjak, Portimica glavna kapija)

Ukupna početna vriiednost nekretnina PL 469 iznosi 18.841.320.85 KM.

 

1.2. Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar,) prema popisnoj listi

1.2.1. Fabrika stolica i stolova, Energana sa održavanjem i autosaobraćajem      

Ukupna vrijednost iznosi......................................................1.819.238,74 KM bez PDV.

1.2.2 Fabrika elemenata

Ukupna vrijednost iznosi......................................................488.803,74 KM bez PDV.

1.2.3. Fabrika furnira

Ukupna vrijednost iznosi......................................................1.020.504,55 KM bez PDV.

Ukupna vrijednost 1.2. (1.2.1.+ 1.2.2+1.2.3)........................3.328.547,06 KM bez PDV.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. I. (1.1+1.2)..............22.169.867,90 KM.

 

1.3. LOT. II. Fabrički krug PL 469,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/1 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/1 površine 52.188 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Primčno skladište zapaljivih materija), Sušara 4-Bolman sagrađena  na k.č. 1355/10-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č.  broj 817/9 površine 823 m2,                ,

Nadstrešnica suhi elementi sagrađena na k.č. 1355/9 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/8 površine 2.406 m2,

Sušara 3- Žičnica sagrađena , na k.č. 1355/11-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/10 površine 702 m2,

Sušara 2- Američka sagradena , na k.č. 1355/12-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog prcmjera k.č. broj 817/11 površine 930 m2,

Nadstrešnica sagrađena , na k.č. 1355/16-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/15 površine 979 m2,

Sušara 1- Bosanka sagrađena, na k.č. 1355/13-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/12 površine 615 m2,

Parketara sagrađen na k.č. 1355/14-Fabrika parketa što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/13 površine 486 m2,

Krojačnica sagrađen  na k.č. 1355/15-Krojaćnica što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/14 površine 1.564 m2,

Pilana sagrađen  na k.č. 1355/17-Pilana šlo po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/16 površine 1.602 m2,

Upravna zgrada sa radionom i vatrogasnim spremištem sagrađena  na k.č. 1355/8-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/7 površine 1.395 m2,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/28 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/27 površine 1984 m2,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28 površine 8760 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Portirnica jug),

Nadstrešnica jug kod arhiva sagradena, na k.č. 1355/2 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/4 površine 791 m2

Arhiv sagrađen na parcel k-č. 1355/32 ZK.l'L.23*) odgovara parceli starom premjeru k.č.broj 817/31 površina 118 m2.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. II. 18.411.331,05 KM.

 

1.4. LOT IV. Auto baza PL 3350

Benzinska pumpa izgrađena na k.č.1355/3 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/6 poVršine 168 m2,

Autobaza radionice izgrađena na k.č.1355/7 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 838/3 površine površine 865 m2,

Autobaza radiona-Društvene prostorije izgradena na k.č.1355/6 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 837/10; 837/11; KO Živinice, i 1315/6,1316/4 KO Đurđevik ZK.UL.266 površine 662 m2, Upravna zgrada izgradena na k.č.1355/5 što po ZK.UL.266 odgovara parcclama starog premjera k.č. broj 1317/23 KO Đurđevik površine površine 163 m2

Magacin izgrađena na k.č. 1355/4 Autobaza, kuća i zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 838/2, 837/7, 838/8, 817/5 KO Živinice i 1315/1, 1315/5, 1316/3, , KO Đurđevik ZK.UL.266, 1317/6, i 1317/7, površine površine 187 m2.

Pomoćni objekat izgradena na k.č. 1355/4 dio -Autobaza što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/5.

Zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1355/4 Autobaza-Dvorište što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 838/2, 837/7, 838/8, 817/5 KO Živinice i 1315/1, 1315/5,1316/3, KO Đurđevik ZK.UL.266 , 1317/6,1317/7 površine 3553 m2.

Ukupno početna prodaina ciiena LOT. III.  857.375.00 KM.

 

1.5. LOT IV. Fabrika stolica PL 468

Poslovna zgrada u privredi-Fabrika stolica izgrađena na k.č. 1001/7 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1176/24 površine 6.228 m2,

Restoran sa kancelarijama izgrađena na k.č. 100I/12-Društvene prostorije što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1176/32 površine 396 m2,

Pomoćni objekti izgrađena na k.č. 1001/1-Kuća i zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č.broj 1174/1 i 1176/10 površine 170 m2,

Portirnica izgrađena na k.č. 1001/17- Kuća i zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/5 površine 20 m2,

Zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1001/1- Zemljište uz privrednu zgradu što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/1, U76A0 površine 4.514 m2.

Zemljište uz. privrednu zgradu k.č. 1001/17- Zemljište uz privrednu zgradu što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 1174/5, površine 577 m2.

Ukupna početna prodajna ciiena LOT. IV. PL 468 iznosi 1.600.000.00 KM.

 

1.6. LOT V. Radnički restoran PL 469

Radnički restoran sagraden na k.č. 1355/27- Radnički restoran što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/26 površine 525 m2', sa pravom korištenja dijela zemljišta za redovnu upotrebu. Početna prodajna cijena LOT. V. PL 469 iznosi 574.339,41 KM.

 

LOT. VI. Transportna sredstva i mašine

1. Putničko vozilo "AUDI“, tip S6 broj šasije WAUZZZ4AZSN040353, broj motora ABC111140, Motor 2598ccm,l 10 KW, benzin, boja zelena metalik, godina proizvodnje 1994 početna cijena 682,00 KM bez PDV;

2. Teretno vozilo'VOLVO, tip N10 broj šasije YV2D0A1B6RA225284 broj motoraS67717262201, Motor 13743ccm, 240KW, boja plava metalik, godina proizvodnje 1994 početna cijena 5.743,32 KM bez PDV u voznom stanju; 3. Teretno vozilo "VOLKSWAGEN", tip 9KVF CADY, broj šasije WV1ZZZ9KZVR510640, broj motora AEX634879, 44KW, boja bijela 01, godina proizvodnje 1997 početna cijena 658,35 KM bez PDV-a;

4. Teretno vozilo "VOLKSWAGEN", tip CADY, 40 KW. boja bijela 01, počema cijena 658,35 KM bez PDV-a;

5. Mašinski dio, tokarski stroj, početna cijena 1.728,60 KM, bcz PDV-a; 6. Automatski tokarski stroj "Hempel" početna cijena 4.263,33 KM bez PDV-a; 7. Tokarska brusilica " Hempel" početna cijena 4.263,33 KM bez PDV- a; 8. Kontaktna brusilica "Lofell" poćetna cijena 3.730,45 KM bez PDV-a; 9. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 1.332,28 KM bez PDV-a; 10. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 1.332,28 KM bez PDV-a; 11. Tračna pila "Arsenije Spasic" početna cijena 1.332,28 KM bez PDV-a; 12. Nadstolna glodalica "Žičnica" početna cijena 1.598,74KM bez PDV-a; 13. Četverostrana oblarica "Ledinek" početna cijena 13.322,92 KM bez PDV-a; 14. Drobilica cjepalica, početna cijena 18.337,85 KM bez PDV-a;15. Uređaj za pripremu goriva (drobilica), počerna cijena 29.799,65 KM bez PDV-a; 16. Stubna bušilica A SB4 116/81/722, početna cijena 1.385,10 KM bez PDV-a; 17. Pegla za lijepljenje guma, početna cijena 192,37 KM bez PDV-a; 18. Mašina za montiranje i demontiranje guma, početna cijena 346,27 KM bez PDV; 19. Uredaj za montiranje guma, početna cijena 1.385,10 KM bez PDV-a; 20. Balans mašina, početna cijena 230,85 KM bez PDV-a; 21 Brenta "Canali" početna cijena 3.462,75 KM bez PDV-a; 22. Blok presa (rashodovana), početna cijena 3.800,00 KM bez PDV-a; 23. Lajmarice 3 kom. (rashodovane), početna cijena 3 x 950,00 KM bez PDV-a; 24. Kontaktna brusilica "Oto" tip RSA, godina proizvodnje 1988, početna cijena 7.600,00 KM bez PDV-a; 25.Potezna kružna pila (ručna) "Bratstvo" početna cijena 950,00 KM bez PDV-a; 26. Kant mašina "Holzher" početna cijena 20.900,00 KM bez PDV-a; 27. CNC. "Ima" početna cijena 19.000,00 KM bez PDV-a; 28. Kant mašina "G.Stepani" poćetna cijena 20.900,00 KM bez PDV-a; 29. Brusilica "Žičnica" početna cijena 9.500,00 KM bez PDV-a; 30. Kontaktna brusiluica "Standingmaster" početaa cijna 14.250,00 KM bez PDV-a 31. Tračna pila dva reza "Tehno studio" Ivlea Italija, tip PL.160 BS 2, početna cijena 3.800,00 KM bez PDV-a; 32. Tračna pila GTE. Tip ilD, godina proizvodnje 1976, poćetna cijena 1.710,00 KM bez PDV-a; 33. Tračna pila "Bratstvo" početna cijena 2.090,00 KM bez PDV- a; 34. Brenta "Kirchveld" početna cijena 4.750,00 KM bez PDV-a; 35. Mala ljuštilica "Leroy somer" početna cijena 56.000,00 KM bez PDV-a; 36. Kuper na konac (bez motora), početna cijena 1.900,00 KM bez PDV-a; 37. Kopima glodalica "Comel" početna cijena 5.700,00 KM bez PDV-a; 38. Brusilica horizontalna, počctna cijena 1.425,00 KM bez PDV-a.

 

B. Cijena i način prodaje

1. Navedena imovina pod rednim brojem (1.1+1.2). se prodaje kao cjelina Iot I.

2. Navedena imovina pod rednim brojem 1.3. se prodaje kao cijelina lot II.

3. Navedena imovina pod rednim brojem 1.4. se prodaje kao cijelina lot III.

4. Navedena imovina pod rednim brojem 1.5. se prodaje kao cijelina lot IV.

5. Navedena imovina pod rednim brojem 1.6. se prodaje kao cijelina lot V.

6. LOT VI. Prodaje se pojedinačno od rb. 1 do rb.38

7. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun firme „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja- u stečaju kod ASA banke dd Sarajevo broj:1346301001898745, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, za Lot I, Lot II, Lot III, Lot IV, Lot V najkasnije do 10.02.2019. godine pečat banke ili pošte, za Lot VI najkasnije do 11.02.2019. godine sa naznakom rednog broja za koji uplaćuje depozit. Zainteresovani kupci koji uplate deposit a ne učestvuju u licitaciji gube pravo na povrat depozita.

2. Svi učesnici prije početka Usmenog javnog nadmetanja će potpisati izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponudača preuzeli na sebe obavezu uplate poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekretnine, te svih drugih troškova vezanih za prenos prava vlasništva,

3. Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenom javnom nadmetanju za stavke LOT-a I, Lot II, Lot III, Lot IV, Lot V mogu biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 100.000,00 KM, a za stavke LOT-a VI od 50,00 KM do 100,00 KM.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem Lot I, Lot II, Lot III, Lot IV i Lot V će se održati 11.02.2019.godine u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, Ul. Prva br. 57 Živinice u 12 časova a za LOT VI održat će se u 10. časova u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, UL. Prva br. 57 Živinice.

5. Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasnišlvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

7. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

-Kupac koji ponudi hajveću cijenu za Lot-a III. Auto baza će preostali dio kupoprodajne cijene uplatiti po dobijanju saglasnosti od razlučnog povjerioca Raiffeisen leasing-a, u koliko se ne dobije saglasnost razlučnog povjerioca uplaćeni depozit će biti vraćen.

-Kupac koji ponudi najveću cijenu za Lot-a IV. Fabrika stolica će preostafi dio kupoprodajne cijene uplatiti po dobijanju saglasnosti od razlučnog povjerioca Razvojne banke FBiH - Federalnog Zavoda za zapošljavanje , ukoliko se ne dobije saglasnost razlučniog povjerioca uplaćeni depozit će biti vraćen.

8. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

9. Prodaja se vši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana računajući od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

11. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od trideset (30) dana po prijemu odluke najpovoljnijeg ponudača smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača,

12. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu, može se pogledati svakog radnog dana od 07-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 035 774 114 i 061/421074,

 

 

Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: