Prodaja putničkog automobila VW Passat

Datum objave: 17.08.2021. 08:31 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2021.

Grad Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

GRADSKA UPRAVA

 

Broj: 13-11 -4721 -1/21

Datum:16.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 75. i 76. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 134/08 - prečišćeni tekst), odredbi Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pokretanju postupka prodajć službenih putničkih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/21) i Naredbe gradonačelnice Grada Sarajeva, broj: 13-11- 4721/21 od 16.08.2021. godine, gradonačelnica Grada Sarajeva objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji službenog putničkog vozila u vlasništvu Grada Sarajeva

 

1. PODACI O VOZILU - VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 TDI SCR 4MO DSG Highline

Vrsta vozila: M1 - Putnički automobil

Marka vozila: VOLKSWAGEN PASSAT

Tip vozila: 3G

Boja: Crna

Godina proizvodnje: 2018.

Broj šasije: WVWZZZ3CZJE191741

Broj motora: DFH 441920

Snaga motora KW:

Karoserija: AA-Limuzina

Zapremina ccm: 140

Broj sjedišta: 5 (pet)

Prijeđenih kilometara:  72200 km

Registrovana: Nije registrovano

Gorivo Diesel

Početna cijena vozila 36.160,81 KM

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja do dana podnošenja prijave/ponude uplate kotizaciju (depozit) u iznosu od 10% početne vrijednosti automobila na račun Grada Sarajeva broj: 1610000017920179, Raiffeisen Bank Sarajevo.

Svrha uplate: uplata depozita za prodaju vozila.

 

PREGLED VOZILA:

Pregled vozila koji su predmet prodaje može se izvršiti u vremenu od 10.00 do 14.00 sati na parking prostoru DPO zgrade/zgrada Federalnog parlamenta u ulici Hamdije Kreševljakovića 3,71 000 Sarajevo od 18.08.2021. do 20.08.2021. godine.

Kontakt osoba: Jusuf Čosović, kontakt telefon: 061/140 783

Vozilo se prodaje po klauzuli „videno-kupljeno", što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta ili bilo kakvog nedostatka automobila.

Sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac.

 

DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONUDA:

Ponude sa punim nazivom ili imenom, adresom i brojem telefona ponuđača se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU VOZILA"- NE OTVARAJ.

Ponuda se može predati putem pošte ili lično na protokol Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je ponedjeljak, 23.08.2021. godine do 10.00 sati.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo fizičkih lica koja su dostavila ponude, odnosno ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja su dostavila ponude, održat će se će se dana 27.08.2021. godine u 10.00 sati u maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića 3.

 

SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba da sadrži:

Podatke o ponuđaču - pravnom licu (naziv pravnog lica, adresa, broj telefona, ID broj, iznos ponude u KM - brojevima i slovima, potpis i pečat pravnog lica, ovjerena kopija ID broja, ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, te račun na koji će se izvršiti povrat sredstava uplaćenih na ime kotizacije (depozita), ukoliko potencijalni ponuđač ne istakne najveću ponudu.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica u pravnom subjektu i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

- Podatke o ponuđaču - fizičkom licu (ime/inie jednog roditelja/ i prezime, adresa i broj

telefona, potpis ponuđača, JMB, kopija lične karte, iznos ponude u KM - brojevima i slovima, te račun na koji će se izvršiti povrat sredstava uplaćenih na ime kotizacije (depozita), ukoliko potencijalni ponuđač ne istakne najveću ponudu.

Dokaz o uplaćenoj kotizaciji (depozitu) u iznosu od 10% početne vrijednosti automobila.

 

OBAVEZE KUPCA:

Kupac je dužan prije zapisničkog preuzimanja vozila uplatiti puni iznos prodajne cijene na transakcijski račun Grada Sarajeva u roku koji ne može biti duži od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.

U slučaju da kupac ne izvrši uplatu u naznačenom roku , smatrat će se da je odustao od kupovine, a uplaćeni depozit će zadržati prodavač, a Grad Sarajevo zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene vratit će se uplaćeni depozit od 10% nakon dostavljanja Obavijesti o odabiru kupca.

 

GRADONAČELNICA

s.r. doc.dr. Benjamina Karić

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: