(produženje roka) Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april 2020. godine

Datum objave: 09.07.2020. 08:36 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

Obavještenje vezano za za

“Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april 2020. godine” a koji je objavljen dana 03.07.2020.g. na web stranici općine Ilidža

 

07.07.2020

 

Produžava se rok za dostavu Rješenja o paušalnom plaćanju poreza za podnosioce prijava na  “Javni poziv  za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće ( u FBiH) za mjesec april 2020. godine” ,  za 7 (sedam)  dana nakon isteka Javnog poziva, tačnije do 20.07.2020. godine.

Produženje roka se odnosi  isključivo za one podnosioce prijava / poreznih obveznika koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu.

Napominjemo da   krajnji rok podnošenja prijava ostaje 13.07.2020. godine, ali se zbog potrebe pribavljanja  rješenja o paušalnom plaćanju poreza za određene kategorije ( za one koje pomenuto rješenje ne posjeduju) u skladu sa uputama Ministarstva privrede Kantona Sarajevo od dana 06.07.2020.g. , rok za dopunu dokumentacije sa traženim rješenjem produžava do 20.07.2020.g.

Rješenja dostavljati u Službu za privredu i turizam soba 323- treći sprat.

Za sva dodatna pojašnjenja obratite se na kontakt telefone: 033/755-750; 033775-751; 033/621-431

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA    

ZA PRIVREDU I TURIZAM

Viteškić Sabina, dipl. Pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: