Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu

Datum objave: 29.04.2016. 15:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.04.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

356-1-3-22-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA LIVNO
IDB/JIB 4281070720004
Kontakt osoba Ivanka Karaula, 034/206-228
Adresa Trg Branitelja Livna 1.
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 206-238
Faks (034) 200-315
Elektronička pošta info@livno.ba
Internet adresa www.livno.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu“ u Livnu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu“ u Livnu.
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213141-3 Građevinski radovi na natkrivenoj tržnici


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema natječajnoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1730000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Livno.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema Natječajnoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnoj nabavi BiH, detalji definirani u natječajnoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Natječajnoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema Natječajnoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Natječajnoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Garantni rok na izvedene radove 10,00 %
3 Rok izvođenja radova 10,00 %
4 Cijena 70,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

13.5.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 19.5.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.5.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Općina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata naknade za otkup natječajne dokumentacije vrši se na račun Proračuna općine Livno, broj
računa:1610200063110044 a vodi se kod Raiffeisen banke d.d. Poslovnica Livno, vrsta uplate 722431, proračunska
organizacija 0001003, općina 055.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
356-1-3-22-3-9-16.pdf
PODIJELI: