Izvođenje radova na izgradnji sistema za navodnjavanje na teritoriji opštine Ljubinje

Datum objave:25.07.2017. 10:15 / Izvor: Glas Srpske, 25.07.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda (IFB)

Datum: 25.7.2017. godine

 

Identifikacioni broj ugovora: BA-IDP-IDA 50980-NCB-BL-W-17-035

Broj zajma/kredita Svjetske banke: IDA 50980

Naziv zajma/kredita Svjetske banke: Projekat razvoja navodnjavanja (IDP)

 

1. Bosna i Hercegovina / Republika Srpska, je primila kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Svjetska banka, za realizapiju Projekta razvoja navodnjavanja (IDP) i namjerava upotrijebiti dio sredstava za pokrivanje pogodnih isplata prema Ugovoru za Izgradnju sistema za navodnjavanje na teritoriji opštine Ljubinje br. BA-IDP-IDA 50980-NCB-BL-W-17-035

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinina za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) poziva na dostavu zapečaćenih ponuda za izgradnju sistema za navodnjavanje na teritoriji opštine Ljubinje.

3. Izvedbena projektna dokumentacija biće na raspopaganju ponuđačima na uvid u prostorijama Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata svaki radni dan u periodu od 9 do 15 časova. Kontakt osoba je gospodin Mile Banjac (tel.: 051 338 358). Pretponudbena konferencija će biti održana 3.8.2017. godine u 13 u zgradi opštine Ljubinje na adresi: Svetosavska 2, Ljubinje

4. Tendersku dokumentaciju možete nabaviti kod

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1, lamela A, 8. sprat, kancelarija 18

78 000 Banjaluka

Kontakt osoba: Stevan Raonić

e-mail: s.raonic@mps.vladars.net

po bespovratnoj naknadi od 40,00 BAM za svaki komplet na račun: 555-10000088134-85

MINISTARSTVO POLjOPRIVRBDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE  - JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLjOPRIVREDNIH PROJEKATA Sa naznakom: APCU Tender: Ljubinje-035

5. Kriterijumi za kvalifikovanje između ostalih uključuju:

Prosječan godišnji promet od građevinskih radova: Minimalni prosječan godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 7.000.000,00,00 KM koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u proteklih 3 (tri) godine (1. jan. 2014. god. do 31.12.2016. godine), podijeljeno sa 3 (tri) godine.

Finansijska sposobnost:

I) Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima prisgup ili da ima na raspodaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire zahtjevi za gotovinom za koju se procjenjuje da iznosi 1.200.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.

(II) Ponuđač mora da dokaže naručiocu da posjeduJe adekvatne izvore finansiranja kojima đe naručilac oiti zadovoljan dovoljne da se podmire zahtjevi za gotovinom za potrebe tekućih radova i budućih ugovornih obaveza.

(III) Ponuđač mora da dostavi Bilans stanja koji je prošao reviziju, ili drugi finansijski izvještaj, prihvatljiv za naručioca, za protekle 3 (tri) godine i u njima se mora prikazati tekuća finansijska stabilnost ponuđača i očekivana dugoročna prdafitabilnost.

Opšte iskustvo u građevinskim radovima: Iskustvo stečeno realizacijom ugovora za izvođenje građevinskih radova u ulozi glavnog izvođača, člana zajedničkog ulaganja, podizvođača ili rukovodioca radova u protekle 3 (tri) godine, od 1. jan. 2014. god. do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda. Specifična iskustva u oblasti građevine i upravljanja ugovorima: Dolje navedeni minimalni broj sličnih ugovora koji su uspješno i u potpunosti okončani i u kojima je ponuđač radio kao glavni izvođač, član zajedničkog ulaganja, rukovodilac radova ili podizvođač u periodu između 1. jan. 2012. god. do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda: JEDAN UGOVOR (1), minimalne vrijednosti od 2.800.000,00 KM.

6. Uz sve ponude mora biti dostavljena Bezuslovna garancija ponude u iznosu od 70.000,00 KM

7. Ponude se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumaretva i vodoprivrede Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Tfg Republike Srpske 1, lamela A, 8. sprat, kancelarija 18

78 000 Banjaluka

n/r Stevan Raonić

najkasnije do 18.8.2017. godine u 13 časova po lokalnom vremenu kada će se održati otvaranje prispjelih ponuda. Elektronsko slanje ponuda'nije dozvoljeno. Ponude koje prispiju nakon tog roka će biti odbijene. Ponude se otvaraju fizičkim putem u prisustvu predstavnika ponuđača koji odluče da budu prisutni.

8. Zakašnjele ponude se odbijaju i neotvorene vraćaju ponuđačima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 43323000-3 - Oprema za navodnjavanje

  • 44141000-0 - Cjevovodi

  • 44611600-2 - Rezervoari

  • 45000000-7 - Građevinski radovi

  • 45231113-0 - Radovi na prenosu cjevovoda

  • 45232120-9 - Radovi na navodnjavanju

  • 45232121-6 - Izgradnja cijevnog navodnjavanja